Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 34-Ücretli İş Bulma Bürolarının Kapatılması Hakkında Sözleşme

34-Ücretli İş Bulma Bürolarının Kapatılması Hakkında Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme, Cenevre’de 8 Haziran 1933 tarihinde yapılan toplantı gündemin birinci maddesini teşkil eden, ücretli iş bulma meselesi hakkında bazı hükümler içermektedir.

Sözleşmenin;

– 1 inci maddesinde ücretli iş bulma bürolarının tanımı, 2 nci maddesinde kazanç gayesiyle çalışan ücretli iş bulma bürolarının bu Sözleşme’nin her üye için yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren 3 yıl içinde kapatılacağı, 3 üncü maddesinde ilgili işveren ve işçi temsilcilerinin fikri alındıktan sonra ve istisnai şekillerde olmak üzere yetkili makamca müsaade ücretli iş bulma bürolarına müsaade edilebileceği, 4 üncü maddesinde kazanç gayesi gütmeyen iş bulma büroları hakkında yapılacak işlemler, 5 inci maddesinde gerek ücretli gerekse ücretsiz iş bulma bürolarının yetkili makama bir beyanname vererek bu işi ücretli mi yoksa ücretsiz mi yaptığını bildireceği, 6 ncı maddesinde sözleşme hükümlerine aykırı hareket edenlere karşı ruhsat iptali ve izinlerin geri alınması dahil gerekli cezai yaptırımların uygulanacağı ve ulusal mevzuatta bu yönde düzenlemeler yapılacağı, 7 nci maddesinde müsaade edilen iş bulma bürolarının yıllık raporda belirtileceği, devam eden maddelerde genel hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz