Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 42-Mesleki Hastalıkların Tazmini Hakkında Sözleşme

42-Mesleki Hastalıkların Tazmini Hakkında Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme; Konferansın 7 inci toplantısında Mesleki Hastalıklar hakkında kabul edilmiş olan Sözleşme projesi’nin kısmen tadiline yönelik olup, bu toplantının 7 inci maddesini teşkil eden meseleye dair bazı tekliflerin kabulünü içermektedir.

Sözleşmenin;

– 1 inci maddesinde sözleşmeyi onaylayan her üyenin mesleki hastalıklara uğrayanlar ile bunların hak sahiplerine özel mevzuatındaki genel esaslar dahilinde tazminat sağlamayı taahhüt etmiş sayılacağı, 2 nci maddesinde maddede yer alan tabloda belirtilen sanayi ve mesleklerde olmak üzere kanuna tabi işyerlerinde çalışan işçilerin yakalandıkları hastalıkları meslek hastalığı saymayı sözleşmeyi imzalayan bütün ülkelerin taahhüt etmiş sayılacağı, 3 üncü maddesinde sözleşmeyi onaylayan ülkelerin bunu kesin şekilde Milletler Cemiyeti Genel Sekreterliğine bildireceği ve Genel Sekreterliğin de onay işlemini tescil edeceği, 4 üncü maddesinde sözleşmenin sadece onay işlemi tescil edilmiş ülkeleri bağlayacağı, 5 inci maddesinde Genel Sekreterliğin onay işlemlerini diğer üye ülkelere bildireceği, 6 ncı maddesinde sözleşmenin onayından beş yıl geçtikten sonra isteyen ülkenin sözleşmeyi feshedebileceği, sözleşmenin yürürlük tarihinden on yıl geçtikten sonra uygulama hakkında bir rapor yayınlanacağı, sonraki maddelerde genel hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz