Anasayfa / En Son Eklenen Yazılar / 4857 ve 6331 Sayılı Kanun Para Cezalarına İtiraz Süreci

4857 ve 6331 Sayılı Kanun Para Cezalarına İtiraz Süreci

Sponsorlu Bağlantılar

Gerek 4857 sayılı İş Kanununda gerekse 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda idari para cezalarına itiraz konusunda herhangi bir düzenleme yer almadığından, bu idari para cezalarına itiraz süreci genel hükümlere yani 5326 sayılı Kabahatler Kanununa tabidir.

6331 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine istinaden uygulanacak idari para cezası hariç gerek 4857 sayılı İş Kanununa göre uygulanacak idari para cezaları, gerekse 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden uygulanacak idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu müdürlükleri tarafından uygulanmaktadır. Dolayısıyla itirazın da öncelikle bu müdürlüğe yapılması gerekmektedir.

SGK Tarafından Uygulanan İdari Para Cezasına İtiraz:

İş kazası ve meslek hastalığının hiç bildirilmemesiyle ilgili olarak 6331 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde istinaden uygulanacak idari para cezası ise Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlükleri tarafından uygulanacağından, bu para cezasıyla ilgili olarak da ilgili SGK müdürlüğüne itiraz edilmesi gerekmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi  SGK İdari Para Cezalarına ve Primlere İtiraz başlıklı yazıda yer almaktadır.

Çalışma ve İş Kurumu Tarafından Uygulanan İdari Para Cezasına İtiraz.

Çalışma ve İş Kurumu tarafından gerek 4857 sayılı Kanuna, gerekse 6331 sayılı Kanuna istinaden uygulanacak idari para cezalarına karşı, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yetkili Sulh Ceza Mahkemesinde dava açılması gerekir. Bu 15 günlük süre geçirilirse idari para cezası kesinleşir ve itiraz hakkı ortadan kalkar. Herhangi bir mücbir sebebin varlığı nedeniyle bu sürenin geçirilmiş olması halinde bu sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde karara karşı mahkemeye başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru, kararın kesinleşmesini engellemez; ancak, mahkeme yerine getirmeyi durdurabilir. Bu durumda mücbir sebebe dair belgelerin başvuru dilekçesine eklenmesi gerekir.

Mahkemeye başvuru mahkemeye iki nüsha olarak verilecek dilekçeyle yapılır. Mahkeme başvuruyu kabul etmesi halinde dilekçenin bir nüshasını ilgili kamu kurum veya kuruluşuna gönderir. İlgili kamu kurum veya kuruluşu bu mahkemenin yazısını aldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde mahkemeye cevap yazar. Mahkeme bu cevap dilekçesini dava açan tarafa gönderir. Mahkeme isterse duruşma yapabilir ve belirlediği gün ve saatte tarafları dinleyebilir.

Dava sonucunda mahkeme ya uygulanan idari para cezasını hukuka uygun bulur ve davayı reddeder ya da hukuka aykırı bulur ve idari para cezasının kaldırılmasına karar verir. Ayrıca mahkeme idarî para cezasının miktarında değişiklik yaparak da başvurunun kabulüne karar verebilir.

Sulh Ceza Mahkemesi Kararına İtiraz:

3 bin liraya kadar olan (3 bin lira dahil) idari para cezalarında mahkemenin verdiği karar kesindir, itiraz edilemez. Mahkemenin 3 bin liranın üzerindeki idari para cezalarına karşı Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir. İtirazın Sulh Ceza Mahkemesi kararının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde yapılması gerekir. İtiraz dosya üzerinde görüşülür ve karar bağlanır. İtiraz üzerine ağır ceza mahkemesinin verdiği karar kesindir.

Güncel İdari Para Cezaları:

Güncel idari para cezalarına Pratik Bilgiler bölümünden ulaşabilirsiniz.(isvesosyalguvenlik.com)

Esman DİLLİ*

———-

* Başmüfettiş, Sosyal Güvenlik Kurumu