Anasayfa / Mevzuat / Tebliğler / 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci Maddesine ve 4857 Sayılı İş Kanununun 108 inci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci Maddesine ve 4857 Sayılı İş Kanununun 108 inci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Tebliğ 6 Ağustos 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Tebliğde; 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun İdari para cezaları başlıklı 20 nci maddesine ve 4857 sayılı İş Kanununun İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar başlıklı 108 inci maddesine istinaden uygulanacak idari para cezalarına ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir. Tebliğ; 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun Kurumun görevleri balıklı 3 üncü, Özel istihdam bürolarının kurulması, seçme, izin verme, yenileme ve denetim başlıklı 17 nci, Özel istihdam bürolarının bilgi toplamaları, kullanmaları, Kuruma bilgi verme yükümlülükleri başlıklı 19 uncu, İdari para cezaları başlıklı 20 nci ve Bilgi verme ve gizlilik başlıklı 21 inci maddeleri ile 4857 sayılı İş Kanununun İş ve işçi bulmaya aracılık başlıklı 90 ıncı, İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık başlıklı 106 ncı ve İş Kanununun İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar başlıklı 108 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Esasen Türkiye İş Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezaları söz konusu kanun maddelerinde belirtilmiştir. Çünkü idari para cezaları ancak kanunla konulur, yönetmelik veya tebliğle idari para cezası konulamaz. Bu Tebliğ ise kanunlarda öngörülen idari para cezalarının uygulanmasıyla ilgili usul ve esasları açıklığa kavuşturmuştur.

Tebliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğin İdari Para Cezaları başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

– (a) bendinde özel istihdam bürolarıyla ilgili olarak uygulanacak idari para cezaları,

– (b) bendinde Türkiye İş Kurumu’ndan izin almadan iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti yapan gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanacak idari para cezaları,

– (c) bendinde Türkiye İş Kurumu’nun izni olmaksızın yurtdışına işçi götürme faaliyetinde bulunan firmalar hakkında uygulanacak idari para cezaları,

– (d) bendinde Türkiye İş Kurumu’nun aracılığı olmaksızın daimi veya geçici işçi alan kamu kurum ve kuruluşları hakkında uygulanacak idari para cezaları,

– (e) bendinde bilgi isteme ile ilgili olarak özel kesim işyerlerine uygulanacak idari para cezaları,

– (f) bendinde yabancı uyruklu kişilere yönelik iş ve işçi bulma faaliyeti yürütenler hakkında uygulanacak idari para cezaları,

– (g) bedinde yazılı, görsel veya elektronik ortamda yayın yapanlara (iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti yapan kişiler ile Kurumdan izin almadan yurtdışına işçi götürmek isteyen kişilere ait iş ve işçi bulma ilanını yayımlayanlara) uygulanacak idari para cezaları,

– (h) bendinde tarımda iş ve işçi bulma aracılığı yapan gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak idari para cezaları,

düzenlenmiştir.

– 4 üncü maddede de söz konusu idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir