Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / 4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalışan Sigortalılar İçin Verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde “Mahiyet” Kodu Nasıl Belirlenmektedir ?

4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalışan Sigortalılar İçin Verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde “Mahiyet” Kodu Nasıl Belirlenmektedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 53- 4/a (ESKİ SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN SİGORTALILAR İÇİN VERİLEN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE “MAHİYET” KODU NASIL BELİRLENMEKTEDİR ?

CEVAP 53- APHB’nin mahiyeti aşağıda belirtilen şekillerde belirlenmektedir.

“Asıl”, “Ek” veya “İptal” niteliğinde olabilmektedir.

Asıl APHB yasal süresi içinde kağıt ortamında verilmişse, Ek ve İptal APHB’de kağıt ortamında verilmeli.

Belge verme süresi geçmemişse, daha önce kağıt ortamında verilen belgenin SGK’nın ilgili birimi tarafından silinmesinin sağlanıp, ardından ilgili aya ait APHB e-Sigorta yoluyla gönderilebilmektedir.

Asıl APHB verildikten sonra bu belgede kayıtlı sigortalılara ilişkin Ek APHB verilmesi gerektiği durumlarda, öncelikle ek belge verilecek sigortalılara ilişkin asıl belgedeki verilerin iptal edilmesi, akabinde ilgili sigortalılar için ek belge düzenlenmesi gerekmektedir.

Asıl belgede kayıtlı olmayan sigortalı için iptal belgesi düzenlenmeden, ek prim belgesi düzenlenebilecektir.

Daha önce gönderilen asıl ve ek nitelikteki belgelerin tümü için iptal belge gönderilse dahi, daha önce tahakkuk etmiş damga vergilerinin ödenmesi gerekmektedir.

Kural olarak aynı döneme ilişkin, aynı belge türü ile yalnızca bir tane asıl nitelikte belge düzenlenebilmektedir. Ancak, aynı belge türü ile farklı kanun numarası veya farklı belge türü ile aynı kanun numarası seçilmesi halinde aynı dönem için birden fazla asıl nitelikte belge girişi yapılabilmektedir.

Tahsilatı yapılmış aylara ilişkin yasal süresi içinde iptal nitelikte belge girişi yapılabilmesi için öncelikle SGK’nın ilgili birimiden tahsilatların emanet hesaplara aldırılıp, akabinde iptal nitelikteki belgelerin e-Sigorta ile gönderilmesi gerekmektedir.