Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / 4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalışanlar İçin Ücrete Hak Kazanılmayan Durumlarda Ücret Dışında Yapılan Ödemeler Sigorta Primine Esas Kazançta Nasıl Dikkate Alınmaktadır ?

4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalışanlar İçin Ücrete Hak Kazanılmayan Durumlarda Ücret Dışında Yapılan Ödemeler Sigorta Primine Esas Kazançta Nasıl Dikkate Alınmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 43- 4/a (ESKİ SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞANLAR İÇİN ÜCRETE HAK KAZANILMAYAN DURUMLARDA ÜCRET DIŞINDA YAPILAN ÖDEMELER SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇTA NASIL DİKKATE ALINMAKTADIR ?

CEVAP 43- 4/a (eski SSK) kapsamındaki sigortalılara, çeşitli nedenlerle (ücretsiz izin, istirahat gibi) ay içinde çalışmasının bulunmadığı ve ücret ödenmediği aylarda prime esas kazanca dahil olacak nitelikte ücret dışında bir ödeme yapılması halinde, ücret dışındaki bu ödemeler, ödemenin yapıldığı ayda sigortalının prim ödeme gün sayısının bulunmaması nedeniyle ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayı geçmemek üzere ilgili ayların sigorta primi kazancına dahil edilmektedir.

Ancak ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayda da ücret ödemesine hak kazanılmadığı durumlarda, ücret dışındaki bu ödemeler sigorta primi kazanca dahil edilmeyecektir.