Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / 4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalışanlar İçin Ücretlerin Prime Esas Kazanca Dahil Edilmesinde/Edilmemesinde Diğer Kanunlarda Yer Alan İstisnalar Sosyal Güvenlik Açısından Geçerli Sayılmakta mıdır ?

4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalışanlar İçin Ücretlerin Prime Esas Kazanca Dahil Edilmesinde/Edilmemesinde Diğer Kanunlarda Yer Alan İstisnalar Sosyal Güvenlik Açısından Geçerli Sayılmakta mıdır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 41- 4/a (ESKİ SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞANLAR İÇİN ÜCRETLERİN PRİME ESAS KAZANCA DAHİL EDİLMESİNDE/EDİLMEMESİNDE DİĞER KANUNLARDA YER ALAN İSTİSNALAR SOSYAL GÜVENLİK AÇISINDAN GEÇERLİ SAYILMAKTA MIDIR ?

CEVAP 41- Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar sosyal güvenlik mevzuatı açısından dikkate alınmamaktadır.

Örneğin;

-2914 sayılı YÖK Personel Kanununun Ek 1’inci maddesinde belirtilen eğitim-öğretim ödeneğinin hiçbir kesintiye tabi olmaması.

-6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması ile 6452 sayılı Kanuna göre ödenmekte olan ikramiyeler ile ilave tediyelerin prime tabi tutulmaması hükümleri.

-4857 sayılı İş Kanunun 61 inci maddesi gereğince yıllık ücretli izin döneminde ödenecek ücretlerden prim kesilmemesi yönündeki düzenleme.