Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / 4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalışanlar İçin Verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Hangi Bilgiler Bulunmaktadır ?

4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalışanlar İçin Verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Hangi Bilgiler Bulunmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 52- 4/a (ESKİ SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞANLAR İÇİN VERİLEN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNDE HANGİ BİLGİLER BULUNMAKTADIR ?

CEVAP 52- İşveren/alt işveren/geçici iş ilişkisi kurulan işverenlerce gönderilecek bu belgede;

-İşveren/ alt işveren/geçici iş ilişkisi kurulan işverenin adı soyadı/unvanı,

-İşyerinin adresi,

-İşyeri telefon numarasını ve e-posta adresi,

-İşyerinin vergi kimlik numarası veya işverenin T.C. kimlik numarası,

-Sigortalıların sosyal güvenlik sicil numaraları,

-Sigortalıların ad ve soyadları ile ikinci soyadı almış olan sigortalıların ilk soyadları,

-Sigortalıların ay içindeki prim ödeme gün sayıları,

-Sigortalıların prime esas kazanç tutarlarını (hak edilen ücretler ile prim, ikramiye ve bu nitelikteki ödemeler olarak ayrı ayrı)

-Sigortalıların ay içindeki işe başlama ve işten çıkış tarihleri ile işten çıkış nedenleri,

-Sigortalıların ayın bazı günlerinde çalışmamış olmaları halinde, eksik gün sayısını ve eksik çalışma nedenleri,

-Sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primleri,

-APHB’sinin ilişkin olduğu yılı ve ayı,

-APHB’sinin mahiyeti (asıl, ek veya iptal nitelikte olduğunu),

-APHB’sinin türü,

-APHB’sinin varsa düzenlenmesine esas kanun numarasını,

-APHB’sinin toplam sayfa sayısı,

belirtilmesi zorunludur.

Ayrıca, söz konusu belgenin “Sosyal Güvenlik Sicil Numarası” bölümüne, sigortalıların 11 haneli T.C. kimlik numaraları kaydedilmekte, ancak sigortalıların yabancı uyruklu olması halinde ise, söz konusu bölüme, bu kişiler için İçişleri Bakanlığınca verilecek olan kimlik numarası girilmektedir.