Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / 4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalışanlardan Ay İçinde 30 Günden Az Çalışanların Bildirimi Nasıl Yapılmaktadır ?

4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalışanlardan Ay İçinde 30 Günden Az Çalışanların Bildirimi Nasıl Yapılmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 58- 4/a (ESKİ SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞANLARDAN AY İÇİNDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLARIN BİLDİRİMİ NASIL YAPILMAKTADIR ?

CEVAP 58- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleriyle 10 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerleri hariç olmak üzere, ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların eksik çalıştıklarını ispatlayan belgelerin SGK Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Ek:10’unda yer alan belge ile aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken süre içinde işyerinin bağlı bulunduğu SGK’nın ilgli birimine elden verilmesi veya aynı süre içinde posta ile gönderilmesi gerekmektedir.