Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / 4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalışanlardan Ay İçinde 30 Günden Az Çalışanların Bildiriminin Yapılmaması Durumunda SGK’ca Hangi İşlemler Uygulanmaktadır ?

4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalışanlardan Ay İçinde 30 Günden Az Çalışanların Bildiriminin Yapılmaması Durumunda SGK’ca Hangi İşlemler Uygulanmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 59- 4/a (ESKİ SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞANLARDAN AY İÇİNDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLARIN BİLDİRİMİNİN YAPILMAMASI DURUMUNDA SGK’CA HANGİ İŞLEMLER UYGULANMAKTADIR ?

CEVAP 59- Eksik gün nedenlerine ilişkin bilgi ve belgelerin SGK’ya verilmemesi veya verilmesine rağmen SGK’ca geçerli sayılmaması halinde, işverenden/ alt işverenlerden eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin bir aylık süre içinde verilmesi 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek yazı ile istenilecek, ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin söz konusu yazının tebliğinden itibaren bir aylık süre içinde yine verilmemesi halinde, bahse konu prim belgeleri SGK’ca re’sen düzenlenerek, tahakkuk eden primler yazı ile işverene/alt işverenlere tebliğ edilerek muhteviyatı primler gecikme cezası ve zammıyla tahsil edilecektir.