Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / 4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalışanlardan Part-Time Çalışanların Bildiriminin Yapılmaması Durumunda SGK’ca Hangi İşlemler Uygulanmaktadır ?

4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalışanlardan Part-Time Çalışanların Bildiriminin Yapılmaması Durumunda SGK’ca Hangi İşlemler Uygulanmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 63- 4/a (ESKİ SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞANLARDAN PART-TİME ÇALIŞANLARIN BİLDİRİMİNİN YAPILMAMASI DURUMUNDA SGK’CA HANGİ İŞLEMLER UYGULANMAKTADIR ?

CEVAP 63- İşyerlerinde kısmi zamanlı (part-time) olarak çalışan sigortalılar için düzenlenmiş olan yazılı sözleşmenin noterden tasdikli olması zorunluluğu bulunmamaktadır.  Kısmi süreli çalışmalara ait iş sözleşmesi noterden onaysız ve yasal süresi dışında verilmiş ise, verildiği ay ve sonrası için hüküm ifade edecektir. Kısmi iş sözleşmesinin, SGK Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Ek: 10’ununda yer alan  “Eksik Gün Bildirim Formu” ekinde ve aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken yasal süre içinde SGK’ya verilmiş olması kaydıyla, söz konusu form ve sözleşme işverenlerden, sözleşme süresi boyunca, her ay tekrar istenilmeyecektir.