Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / 4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalişanların Çalışma Gün Sayıları ve Kazançlarının İşverenlerce SGK’ya Hangi Sürelerde Bildirilmesi Gerekir ?

4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalişanların Çalışma Gün Sayıları ve Kazançlarının İşverenlerce SGK’ya Hangi Sürelerde Bildirilmesi Gerekir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 49- 4/A (ESKI SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA GÜN SAYILARI VE KAZANÇLARININ İŞVERENLERCE SGK’YA HANGİ SÜRELERDE BİLDİRİLMESİ GEREKİR ?

CEVAP 49-  5510 sayılı Kanuna göre çalışanların gün ve kazanç bildirimleri belli sürelere bağlanmıştır.

Buna göre; hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar için;

– Özel nitelikteki işyeri işverenleri, cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde,

– Resmi nitelikteki işyeri işverenleri ise, cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde,

e-Sigorta kanalıyla (internetten) SGK Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Ek:9’unda yer alan Aylık prim ve Hizmet Belgesiyle SGK’ya gönderilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Belgenin gönderilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, aylık prim ve hizmet belgesi, son günü izleyen ilk iş günü saat 23:59 a kadar SGK’ya e-Sigorta kanalıyla gönderilebilecektir.