Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / 4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalışanların Çalışmaya Başlamadan Önce Bildiriminin İstisnalari Var mıdır ?

4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalışanların Çalışmaya Başlamadan Önce Bildiriminin İstisnalari Var mıdır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 32- 4/a (ESKİ SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE BİLDİRİMİNİN İSTİSNALARI VAR MIDIR ?

CEVAP 32-  Sigortalıların bildirimi ana kural olarak çalışmaya başlamadan once olmakla birlikte, bu bildirim süresinin bazı istisnaları söz konusudur. Şöyle ki;

-İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar için en geç çalışmaya başlatıldığı gün,

-Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında işe alınan sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde,

-SGK’ya ilk defa işyeri bildirgesi veren işyerlerinde, ilk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde, bu bir ay içinde işe alınacak olanların da bu bir aylık sürenin sonuna kadar,

-İlk işyerindeki çalışmasına ait sigortalı işe giriş bildirgesi SGK’ya verilerek, tescil işlemi yapılmış olan sigortalının, naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer işyerinde çalışmaya başlaması veya işyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi hâlinde yeni işyeri numarası üzerinden yapılan sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal süresi dışında,

-İŞKUR kursiyerlerinin kursa başlama tarihlerini izleyen ayın 10’una kadar,

-Kamu idarelerinde sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilenlerin çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde,

-Kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde,

-Kamu idarelerinde Maliye Bakanlığının vizesine tabi olarak çalıştırılanların, vize işlemine ilişkin yazının, ilgili kamu kurumuna intikal ettiği günü izleyen bir iş günü içinde,

-Özelleştirilen işyerlerinden diğer kamu kurum ve kuruluşlara atanan sözleşmeli ve diger kapsam dışı personelin, işe başladıkları tarihi takip eden ikinci iş gününün sonuna kadar,

bildirimler yapılabilmekte ve bu tür bildirimler de süresinde sayılmaktadır.