Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / 4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalışanların Eksik Gün Bildirimi İçin Hangi Belgeler Geçerli Sayılmaktadır ?

4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalışanların Eksik Gün Bildirimi İçin Hangi Belgeler Geçerli Sayılmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 60- 4/a (ESKİ SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN EKSİK GÜN BİLDİRİMİ İÇİN HANGİ BELGELER GEÇERLİ SAYILMAKTADIR ?

CEVAP 60- Aylık prim ve hizmet belgesi ile birlikte ay içinde otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin;

-İstirahat raporu,

-Ücretsiz veya aylıksız izin belgesi,

-Gözaltına alınma ile tutukluluk hâline ilişkin belgeleri,

-Kısmi süreli iş sözleşmesi,

-Sigortalının imzası da taşıyan puantaj kayıtları,

-Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, doğal afetler nedeniyle işyerinde faaliyetin durdurulduğunu veya işe ara verildiğini gösteren ilgili resmî makamlardan alınan yazı örneği,

Sigortalıların Eksik Gün Bildirimine ilişkin Bilgi Formu ekinde SGK’ya elden verilmesi veya APS, iadeli taahhütlü ya da taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir.