Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / 4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalışanların İşten Çıkış Nedenlerinin Bildirim Şekli Nasıldır ?

4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalışanların İşten Çıkış Nedenlerinin Bildirim Şekli Nasıldır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 64- 4/a (ESKİ SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN İŞTEN ÇIKIŞ NEDENLERİNİN BİLDİRİMİ ŞEKLİ NASILDIR ?

CEVAP: 64- 4/a (Eski SSK) kapsamınsda çalışan sigortalının ay içinde işten ayrılması halinde, işten çıkış tarihi sisteme girildikten sonra, işten ayrılma nedeninin APHB’ne kaydedilmesi gerekmektedir.

İşten ayrılma nedenleri, SGK Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Ek:9’unda yer alan APHB’nin arka sayfasında açıklanmış ve aşağıdaki tabloda da gösterilmiştir:

KODUİŞTEN ÇIKIŞ NEDENİ

01

Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi

02

Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi

03

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından   feshi (istifa)

04

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından   haklı sebep bildirilmeden feshi

05

Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi

08

Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme

09

Malulen emeklilik

10

Ölüm

11

İş kazası sonucu ölüm

12

Askerlik

13

Kadın işçinin evlenmesi

14

Emeklilik için yaş dışında diğer şartların   tamamlanması

15

Toplu işçi çıkarma

16

Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait   diğer işyerine nakli

17

İşyerinin kapanması

18

İşin sona ermesi

19

Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde   kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

20

Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde   kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)

21

Statü değişikliği

22

Diğer nedenler