Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / 4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalıştırılanların Sigorta Primine Esas Kazancına Hangi Ödemeler Dahil Değildir ?

4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalıştırılanların Sigorta Primine Esas Kazancına Hangi Ödemeler Dahil Değildir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 39- 4/A (ESKİ SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILANLARIN SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCINA HANGİ ÖDEMELER DAHİL DEĞİLDİR ?

CEVAP 39- SGK’ya bildirim açısından ücreti oluşturan her kalem sigorta priminde dikkate alınmamaktadır.

Sigorta priminin tespitinde dikkate alınmayan unsurlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ÖDEMENİN NİTELİĞİ

PRİME TABİ OLUP   OLMADIĞI

ESAS ALINACAĞI AY

Ölüm yardımları

Tabi Değil

Doğum yardımları

Tabi Değil

Evlenme yardımı

Tabi Değil

Görev yollukları

Tabi Değil

Kıdem tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetinde   toplu ödeme

Tabi Değil

İhbar tazminatı

Tabi Değil

Kasa tazminatı

Tabi Değil

Seyyar görev tazminatı

Tabi Değil

İş sonu tazminatı

Tabi Değil

Keşif ücreti

Tabi Değil

Ayni yardımlar

Tabi Değil

Ayni yardımlar, mal, eşya şeklinde (gıda torbası, ramazan kolisi, elbise, ayakkabı, kömür vb.) yapılan ödemeleri ifade etmektedir.

Mal ve eşya şeklinde yapılan yardımlar, tutarları üzerinde durulmaksızın, SPEK’e dahil edilmeyecektir.

Ancak, ayni yardımların nakden ödenmesi halinde (yağ parası, un parası, ayakkabı parası, elbise parası vb.) prime tabi tutulması gerekmektedir.