Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / 4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalıştırılanların Sigorta Primine Esas Kazancında Hangi Unsurlar Dikkate Alınmaktadır ?

4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalıştırılanların Sigorta Primine Esas Kazancında Hangi Unsurlar Dikkate Alınmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 38- 4/a (ESKİ SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILANLARIN SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCINDA HANGİ UNSURLAR DİKKATE ALINMAKTADIR ?

CEVAP 38- SGK’ya bildirim açından ücreti oluşturan her kalem sigorta priminde dikkate alınmamaktadır.

Ücret sayılmayan nitelikteki kazançlar (örneğin; prim, ikramiye) öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilmektedir.

Toplu iş sözleşmesi, kamu idareleri veya yargı kararlarına istinaden sonradan ödenen ücret sayılmayan nitelikteki kazançlar da ödendiği ayın kazancına dahil edilecektir.

4/a (esk SSK’lı) kapsamında çalışanlar için sigorta primine esas kazançta dikkate alınan unsurlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ÖDEMENİN NİTELİĞİ

PRİME TABİ OLUP   OLMADIĞI

DİKKATE ALINAN AY

1-Asıl ücret

Tabi

Hak Edilen Ay

2-Şekil ve zamanına göre ücret
a) Zaman birimine göre ücret

Tabi

Hak Edilen Ay

-Hafta tatili ücreti

Tabi

Hak Edilen Ay

-Ulusal Bayram-Genel Tatil Ücreti

Tabi

Hak Edilen Ay

-Fazla Çalışma/Fazla Mesai Ücreti

Tabi

Hak Edilen Ay

-Yıllık İzin Ücreti

Tabi

Hak Edilen Ay

-Cumartesi Günü Ücreti

Tabi

Hak Edilen Ay

b) İş Birimi Esasına Göre Ücret

Tabi

Hak Edilen Ay

-Yüzde usulüyle alınan ücret

Tabi

Hak Edilen Ay

-Profesyonel futbolcuya ödenen ücret

Tabi

Hak Edilen Ay

-Transfer ücreti

Tabi

Hak Edilen Ay

-Transfer verimi ücreti

Tabi

Hak Edilen Ay

c) Götürü ücret

Tabi

Hak Edilen Ay

d) Belirsiz zaman ve miktar üzerinden ödenen ücret

Tabi

Hak Edilen Ay

-Hazırlama ücreti

Tabi

Hak Edilen Ay

-Tamamlama ücreti

Tabi

Hak Edilen Ay

-Temizleme ücreti

Tabi

Hak Edilen Ay

-Kardan hisse şeklinde ücret

Tabi

Hak Edilen Ay

-Komisyon ücreti

Tabi

Hak Edilen Ay

3-Ücret Eklentileri
a)Primler ve Bu Nitelikteki Ödemeler

Tabi

Ödendiği Ay

-Yıpranma tazminatı

Tabi

Ödendiği Ay

-Özel hizmet tazminatı

Tabi

Ödendiği Ay

-Yabancı dil tazminatı

Tabi

Ödendiği Ay

-Vardiya ve ağır vasıta tazminatı

Tabi

Ödendiği Ay

-İmza zorluğu tazminatı

Tabi

Ödendiği Ay

-Nakit ödenen tabi afet yardımı

Tabi

Ödendiği Ay

-Nakit ödenen kira yardımı

Tabi

Ödendiği Ay

-Nakit ödenen giyecek yardımı

Tabi

Ödendiği Ay

-Nakit ödenen yakacak yardımı

Tabi

Ödendiği Ay

-Askerlik yardımı

Tabi

Ödendiği Ay

-Sünnet yardımı

Tabi

Ödendiği Ay

-Nakit ödenen taşıt yardımı

Tabi

Ödendiği Ay

-Nakit ödenen ısıtma yardımı

Tabi

Ödendiği Ay

-Nakit ödenen elbise dikiş bedeli

Tabi

Ödendiği Ay

-Nakit ödenen ayakkabı dikiş bedeli

Tabi

Ödendiği Ay

-Ek tazminat

Tabi

Ödendiği Ay

-Yılbaşı parası (yılbaşı hediye çekleri hariç)

Tabi

Ödendiği Ay

-Kreş ücreti

Tabi

Ödendiği Ay

-Makam tazminatı

Tabi

Ödendiği Ay

-İş riski zammı

Tabi

Ödendiği Ay

-Bayram harçlığı

Tabi

Ödendiği Ay

b) İkramiye ve bu nitelikteki ödemeler

Tabi

Ödendiği Ay

-Bayram ikramiyesi

Tabi

Ödendiği Ay

-Yılbaşı ikramiyesi

Tabi

Ödendiği Ay

-6772 sayılı Kanuna göre ödenen ikramiye

Tabi

Ödendiği Ay

-6772 sayılı Kanuna göre BKK ile ödenen ikramiye

Tabi

Ödendiği Ay

-2448 sayılı Kanuna göre ödenen ikramiye

Tabi

Ödendiği Ay

-Jübile ikramiyesi

Tabi

Ödendiği Ay

c) Hakkı huzurlar (toplantı parası)

Tabi

Ödendiği Ay

d) Eleman temininde güçlük zammı, kıdem zammı

Tabi

Ödendiği Ay

4-İdare veya yargı mercileri kararlarına istinaden   yapılan ödemeler
-Ücret niteliğinde olanlar

Tabi

Hak Edilen Ay

-Ücret niteliği dışında olanlar

Tabi

Ödendiği Ay

5-Sigortalılara istirahatli iken ödenen ücretler

Tabi

Hak Edilen Ay

6-İzin harçlığı

Tabi

Ödendiği Ay