Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / 4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalıştırılanların Sigorta Primine Esas Kazancında Hangi Unsurlar Kısmi Olarak Dikkate Alınmaktadır ?

4/a (Eski SSK) Kapsamında Çalıştırılanların Sigorta Primine Esas Kazancında Hangi Unsurlar Kısmi Olarak Dikkate Alınmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 40-  4/a (ESKİ SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILANLARIN SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCINDA HANGİ UNSURLAR KISMİ OLARAK DİKKATE ALINMAKTADIR ?

CEVAP 40- SGK’ya bildirim açısından ücreti oluşturan her kalem tam olarak sigorta priminde dikkate alınmamaktadır.

Sigorta priminin tespitinde kısmi olarak dikkate alınan/alınmayan unsurlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ÖDEMENİN NİTELİĞİ

PRİMDEN İSTİSNA TUTAR

AÇIKLAMA

Yemek parası

GAÜ x %6 x İşçinin Fiilen Çalıştığı Gün

İstisnayı aşan kısım prime tabi

Çocuk zammı (yardımı)

AAÜ x %2

İstisnayı aşan kısım prime tabi

Aile zammı (yardımı)

AAÜ x %10

İstisnayı aşan kısım prime tabi

Özel Sağlık Sigortası ve BES’e yapılan  ödemeler

AAÜ x %30

İstisnayı aşan kısım prime tabi

GAÜ: Günlük Asgari Ücret

AAÜ: Aylık Asgari Ücret

5510 sayılı Kanunda belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi tutulacaktır.