Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / 4/a (Eski SSK) Kapsamındaki Çalışanlar Açısından Hak Kazanılmış Yıllık İzin Ücretlerinin İş Akdinin Feshedilmesinden Sonra Ödenmesi Durumunda Sigorta Primine Esas Kazanç Nasıl Tespit Edilmektedir ?

4/a (Eski SSK) Kapsamındaki Çalışanlar Açısından Hak Kazanılmış Yıllık İzin Ücretlerinin İş Akdinin Feshedilmesinden Sonra Ödenmesi Durumunda Sigorta Primine Esas Kazanç Nasıl Tespit Edilmektedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 45- 4/a (ESKİ SSK) KAPSAMINDAKİ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN HAK KAZANILMIŞ YILLIK İZİN ÜCRETLERİNİN İŞ AKDİNİN FESHEDİLMESİNDEN SONRA ÖDENMESİ DURUMUNDA SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ NASIL TESPİT EDİLMEKTEDİR ?

CEVAP 45- Sigortalıların hak kazanıp da kullanmadıkları yıllık izin sürelerine ait ücretlerin hizmet akdinin feshinden sonra ödenmesi halinde, 4857 sayılı İş Kanununun 59 uncu maddesine göre akdin feshedildiği tarihte hak kazanıldığı dikkate alınarak, bu nitelikteki yıllık izin sürelerine ilişkin ücretler akdin feshedildiği ayın kazancına dahil edilecektir.

Örneğin; 2011 yılında hak kazanmış olduğu yıllık iznini kullanmayan (A) sigortalısının 2012/Ocak ayında işten ayrıldığı varsayıldığında, söz konusu sigortalının izin ücretinin hangi tarih itibariyle ödeneceği üzerinde durulmaksızın hak kazanmış olduğu yıllık izin ücreti 2012/Ocak ayına ait SPEK’e dahil edilecektir.