Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / 4/a (Eski SSK) Kapsamındaki Sigortalılar İçin Ücret ve Ücret Dışındaki Ödemelerin Sigorta Primine Esas Kazancın Üst Sınırını Aşması Halinde Sigorta Primine Esas Kazanç Nasıl Tespit Edilmektedir ?

4/a (Eski SSK) Kapsamındaki Sigortalılar İçin Ücret ve Ücret Dışındaki Ödemelerin Sigorta Primine Esas Kazancın Üst Sınırını Aşması Halinde Sigorta Primine Esas Kazanç Nasıl Tespit Edilmektedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 46- 4/a (ESKİ SSK) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İÇİN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ ÖDEMELERİN SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANCIN ÜST SINIRINI AŞMASI HALİNDE SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ NASIL TESPİT EDİLMEKTEDİR ?

CEVAP 46- Ücret ile birlikte ücret dışında ödeme yapılması halinde, SPEK üst sınırı aşılmamak kaydıyla prime tabi tutulacak, her iki kazanç toplamının üst sınırı aşması halinde ise, ücret dışındaki ödemenin üst sınırı aşan kısmı, alt ve üst sınırlar dikkate alınarak en fazla takip eden iki ayın SPEK tutarına dahil edilmektedir.

Örneğin;  aylık brüt ücreti 5.000,00 TL olan (A) sigortalısına, 2012/Eylül ayında brüt 4.000,00 TL ikramiye ödendiği varsayıldığında, 1.113,40 X 3= 3.340,20 TL SPEK’e dahil edilen ikramiye, 4.000,00 – 3.340,20 = 659,80 TL tutarındaki ikramiye ise SPEK’e dahil edilmemiş olacaktır.