Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / 4/a (Eski SSK) Sigortalılarının Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesinin Müeyyidesi Var mıdır ?

4/a (Eski SSK) Sigortalılarının Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesinin Müeyyidesi Var mıdır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 34- 4/a (ESKİ SSK) SİGORTALILARININ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN MÜEYYİDESİ VAR MIDIR ?

CEVAP 34- Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde;

-Sigortalı işe giriş bildirgelerini belirtilen süre içinde ya da SGK’ca belirlenen şekle ve usulüne uygun vermeyenler veya e-sigorta ortamında göndermeyenler işyerleri için her bir sigortalı için asgari ücret tutarında,

-Sigortalı işe giriş bildirgelerinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya SGK’nın denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bu bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar işyerleri her bir sigortalı için asgari ücretin 2 katı tutarında,

-İşyeri esas alınmak suretiyle bu bildirgelerin verilmediğine ilişkin; mahkemenin karar tarihinden, SGK’nın denetim elemanlarının memurlarının tespit tarihinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının rapor tarihinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi veya belgelerin SGK’ya intikal tarihinden itibaren bir yıl içinde yukarıdaki bir önceki maddede sayılan durumlardan biriyle tekraren bildirgelerin verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olan işyeri hakkında bu defa her bir sigortalı için asgari ücretin 5 katı tutarında,

idari para cezası uygulanmaktadır.

İdari para cezalarıyla ilgili güncel bilgiler ve yapılacak indirmler konusunda daha ayrıntılı bilgi için aşağıda linki verilen yazılara göz atabilirsiniz.

SGK İdari Para Cezaları – Ceza Uygulanmasını Gerektiren Hal ve Durumlar

Güncel SGK İdari Para Cezası Tutarları

Bazı SGK İdari Para Cezalarına İki Kez İndirim Uygulanacak