Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Kısa Vadeli Sigorta Kolları Soru ve Cevaplar / 4/a (Eski SSK) ve 4/b (Eski Bağ-Kur) Sigortalıları İçin Meslek Hastalığı Olaylarının Süresinde Bildirilmemesi Durumunda Hangi Müeyyideler Söz Konusudur ?

4/a (Eski SSK) ve 4/b (Eski Bağ-Kur) Sigortalıları İçin Meslek Hastalığı Olaylarının Süresinde Bildirilmemesi Durumunda Hangi Müeyyideler Söz Konusudur ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 14- 4/a (ESKİ SSK’LI) ve 4/b (ESKİ BAĞ-KUR’LU) SİGORTALILARI İÇİN MESLEK HASTALIĞI OLAYLARININ SÜRESİNDE BİLDİRİLMEMESİ DURUMUNDA HANGİ MÜEYYİDELER SÖZ KONUSUDUR ?

CEVAP 14- Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik ya da yanlış bildiren işveren ve sigortalıdan SGK tarafından bu olayla ilgili yapılmış bulunan tedavi giderleri, yol gideri, gündelik, refakatçi giderleri ve diğer harcamalar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödeneği tahsil edilmektedir.