Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Sigortalı İşlemleri Soru ve Cevaplar / 4/b (Eski Bağ-Kur) Kapsamında Çalışanların Sigortalılıkları Ne Zaman Sona Ermektedir ?

4/b (Eski Bağ-Kur) Kapsamında Çalışanların Sigortalılıkları Ne Zaman Sona Ermektedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 26- 4/b (ESKİ BAĞ-KUR) KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIKLARI NE ZAMAN SONA ERMEKTEDİR ?

CEVAP 26- 4/b (eski Bağ-Kur) kapsamında çalışanların sigortalılıkları;

-Gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları, mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri tarihten,

-Gelir vergisinden muaf olanların sigortalılıkları, esnaf ve sanatkâr sicili kaydının silindiği veya aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katının altına düştüğü tarihten veya bu sigortalılıklarının devamı sırasında, hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladıkları tarihten,

-Şahıs şirketlerinden kollektif, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ve donatma iştiraki ortaklarının sigortalılıkları vergi mükellefiyetlerinin sona erdiği tarihten, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarının sigortalılıkları, şirketin ticaret sicil memurluğundan kaydının silindiği tarihten, limited şirket ortaklarından hisselerinin tamamını devreden sigortalıların sigortalılıkları, hisse devrinin yapılmasına ortaklar kurulunca karar verildiği tarihten, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının sigortalılıkları yönetim kurulu üyeliklerinin sona erdiği tarihten, iflas veya tasfiye durumu ile münfesih duruma düşen şirketler için ortağın talep etmesi halinde, mahkeme kararı ile iflasın, tasfiyenin açılmasına, ortaklar kurulu kararı ile tasfiyenin başlamasına veya şirketin münfesih duruma düşmesine karar verildiği, ortakların talepte bulunmaması halinde, mahkemece iflasın kapatılmasına karar verildiği, tasfiyesi sonuçlanan şirketlerin ortaklıklarının ise tasfiye kurulu kararının ticaret sicili memurluğunca tescil edildiği tarihten,

-Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılıkları, tarımsal faaliyetlerinin sona erdiği veya yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katının altına düştüğü tarihten,

-Herhangi bir yabancı ülkede ikamet eden ve o ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayan veya ikamet esasına bağlı olarak o ülke sosyal güvenlik sistemine dâhil olanların sigortalılıkları, çalışmaya veya ilgili ülke sosyal güvenlik sistemine dâhil oldukları tarihten,

-İflas veya tasfiye durumu ile münfesih duruma düşen şirketlerin ortaklarından hizmet akdi ile çalışmaya başlayanların sigortalılıkları, çalışmaya başladıkları tarihten,

-Jokey ve antrenörlerden lisansları yenilenmeyenlerin sigortalılıkları, lisanslı oldukları yılın sonundan,

itibaren sona ermektedir.