Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Uzun Vadeli Sigorta Kolları Soru ve Cevaplar / 4/b Kapsamında Çalışanlar İle İsteğe Bağlı Sigortalıların Prim Borcu Bulunması Halinde Aylıklarının Başlangıcının Tespiti Nasıl Yapılmaktadır ?

4/b Kapsamında Çalışanlar İle İsteğe Bağlı Sigortalıların Prim Borcu Bulunması Halinde Aylıklarının Başlangıcının Tespiti Nasıl Yapılmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 71- 4/b (ESKİ BAĞ-KUR) KAPSAMINDA ÇALIŞANLAR İLE İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN PRİM BORCU BULUNMASI HALİNDE AYLIKLARININ BAŞLANGICININ TESPİTİ NASIL YAPILMAKTADIR ?

CEVAP 71- Genel kural olarak, esasen aylığın başlangıç tarihinde kendi sigortalılığından dolayı genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin borcu bulunan 4/b (eski Bağ-Kur) sigortalıları ile isteğe bağlı sigortalıların borçları tahsil edilmeden gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlandırılmamaktadır. Bu çerçevede, aylıklar, borcun ödendiği tarihi takip eden ay başında başlatılmaktadır. Kısacası, bu durumda borçlar ödeninceye kadar aylıklar başlatılmamaktadır.

Ancak söz konusu borç, her yıl Mali Bütçe Kanunuyla belirlenen miktarın altında ise aylık bağlanmakta, ancak söz konusu miktar 4/b sigortalısının hemen ilk aylığından tahsil edilmektedir.