Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / GSS - Gelir Testi Soru ve Cevaplar / 4/b Kapsamında Çalışanların veya İsteğe Bağlı Prim Ödeyenlerin Prim Borcunun Olması Halinde Sağlık Yardımları Verilmekte midir ?

4/b Kapsamında Çalışanların veya İsteğe Bağlı Prim Ödeyenlerin Prim Borcunun Olması Halinde Sağlık Yardımları Verilmekte midir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 48- 4/b (ESKİ BAĞ-KUR) KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN VEYA İSTEĞE BAĞLI SİGORTAYA PRİM ÖDEYENLERİN PRİM BORCUNUN OLMASI HALİNDE SAĞLIK YARDIMLARI VERİLMEKTE MİDİR ?

CEVAP 48- 4/b kapsamında çalışanlarla isteğe bağlı prim ödeyenlerin (eski Bağ-Kur) sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için kişilerin sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte (2011 yaşında 6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle) 21/7/953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilen (tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç) 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Yani, borcunu taksitlendirmiş olanlara sağlık yardımları verilmektedir.

Yani bu sigortalılar için primlerin ödenmemesi veya geç ödenmesinin müeyyidelerinden birisi de, sağlık hizmetlerinin kesilmesidir.

Bunların, bakmakla yükümlü kişilerine de dolayısıyla sağlık yardımları verilmemektedir. Bunların bakmakla yükümlü kişilerinin sağlık yardımı almaları için gelir testi prosedürüne tabi olmaları gerekmektedir.