Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Sigortalı İşlemleri Soru ve Cevaplar / 4/c (Eski Emekli Sandığı) Kapsamında Çalışanların Sigortalılıkları Ne Zaman Sona Ermektedir ?

4/c (Eski Emekli Sandığı) Kapsamında Çalışanların Sigortalılıkları Ne Zaman Sona Ermektedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 47- 4/c (ESKİ EMEKLİ SANDIĞI) KAPSAMINDA ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIKLARI NE ZAMAN SONA ERMEKTEDİR ?

CEVAP 47- 5510 sayılı Kanunun 4/c (eski Emekli Sandığı) kapsamında çalışanların sigortalılıkları;

-Ölüm veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde, görev aylıklarının kesildiği tarihi takip eden aybaşından,

-5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş hadleri ile sıhhi izin sürelerinin doldurulması halinde ise bu süre ve hadlerin doldurulduğu tarihleri takip eden aybaşından,

-Diğer hallerde ise görevden ayrıldıkları tarihten,

itibaren sona ermektedir.