Anasayfa / Soru - Cevap / 5 Puanlık İndirimden Yararlananlar Aynı Anda Başka Teşvikten de Yararlanabilir mi ?

5 Puanlık İndirimden Yararlananlar Aynı Anda Başka Teşvikten de Yararlanabilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

Beş puanlık prim indirimi olarak adlandırılan, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanması şeklindeki teşvik uygulamasından yararlanan işverenler (bazı işyerleri ilave 6 puan daha indirimden yararlanmaktadır. (Bkz. İlave 6 Puan Teşvikinden Yararlanacak İller – Şartları ve Süresi), bazı şartlarla aynı anda diğer teşviklerden de yararlanabilmektedirler.

Buna göre, 6111 sayılı Kanunla yapılan düzenleme çerçevesinde, 2011/Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren geçerli olmak üzere; kapsama giren ve yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan işverenlerin, 5 puanlık prim indirimiyle birlikte başka teşviklerden de yararlanacak olması halinde, bunlar öncelikle 5 puanlık prim indiriminden yararlandırılmakta, diğer teşviklerden ise işveren hissesine isabet eden 5 puanlık kısım düşüldükten sonra, kalan işveren hissesi üzerinden ilgili kanunlarda öngörülen oranlar üzerinden yararlandırılmaktadırlar.

Ancak, bunun için ilgili teşvik mevzuatında, başka teşviklerden yararlanmama şartının olmaması gerekir. Örneğin, 5 puanlık prim indiriminden yararlananlar, 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen teşvikten yararlanamaz.

Teşviklerle ilgili ayrıntılı bilgi ve açıklamalar, İstihdam Teşviki Uygulamaları – Teşviklerin Kapsamı ve Yararlanma Şartları başlıklı yazıda yer almaktadır.