Anasayfa / Eski Haberler / 5084 Sayılı Kanun Teşviği Yerine Yeni Teşvik Geliyor-09.03.2013

5084 Sayılı Kanun Teşviği Yerine Yeni Teşvik Geliyor-09.03.2013

Sponsorlu Bağlantılar

6/2/2004 tarihli ve 25365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5084 sayılı “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hâsıla tutarı 1500 ABD Doları veya daha az olan illerde 1/3/2004 tarihinden geçerli olmak ve 1/12/2008 tarihine kadar uygulanmak üzere başlatılan sigorta primi işveren hissesi desteği ile gelir vergisi stopajı desteği, daha sonra yapılan yasal değişiklikler çerçevesinde 31/12/2012 tarihine kadar devam etmiş, yoğun talep olmasına ve bir çok kanun teklifi verilmesine rağmen artık herhangi bir uzatma yapılmadığından, uygulama sona ermişti.

17 Ocak 2013 Perşembe günü, TBMM Genel Kurulu’nda Tokat Milletvekili Reşat DOĞRU tarafından; 5084 sayılı Teşvik Yasasının 31/12/2012 tarihinde sona erdiği, uzatılmadığı, bu Kanunun uzatılmaması üzerine Anadolu’nun birçok yerinde iş yerlerinin kapatılma durumuyla karşı karşıya kaldığı, Hükümetten acil olarak 5084 sayılı Kanun’un tekrar uzatılması veya bu yönde bir kanun çıkartılması beklendiği yönünde bir konuşma yapılmış ve Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’a söz konusu teşvik süresinin uzatılıp uzatılmayacağı,

Yönünde bir soru yöneltilmesi üzerine YILMAZ;

Bu teşvikin bir yatırım teşviki olduğunu ve süresinin bittiğini, küresel krizin etkilerini de azaltmak için biz bunu uzattıklarını, gelinen noktada bunun kaldırılmadığını, normal uzatılmış süresi de bittiği için artık yürürlükten çıkmış olduğunu, bunun yerine sektörel, bölgesel boyutları olan yeni bir teşvik sistemi ilan ettiklerini, şu anda da birçok yatırımcının bunun devam etmesini isterken aslında daha çok yatırım karşılığı bir teşvik değil de işletme maliyetlerini düşürücü bir destek talep ettiklerini belirtmişti.

Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK, bir program sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, istihdam teşvikleriyle ilgili bir soruyu;

5084 bittiğini, 5084 döneminde yapılan yatırımlarla ilgili bir düzenlemeyi, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyini dikkate alan bir teşvik düzenlemesinin imzaya açıldığını, bu teşvikten yararlanacak iller konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki verileceğini, Bakanlar Kurulunun bu sosyoekonomik gelişmişlik çerçevesinde hangi illerin bu istihdam teşvikinden yararlanacağını belirleyeceğini ifade ederek cevapladı.