Anasayfa / Eski Haberler / 5084 Sayılı Kanunla Getirilen Teşvik Ne Zaman Sona Eriyor

5084 Sayılı Kanunla Getirilen Teşvik Ne Zaman Sona Eriyor

Sponsorlu Bağlantılar

Şu an yürürlükte olan istihdam teşviki uygulamalarından en eskisi 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”ile getirilen teşvik uygulamasıdır. Uygulama ilk olarak 5084 sayılı Kanunun 6/2/2004 tarihli ve 25365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte 1/3/2004 tarihinden itibaren ve 31/12/2008 tarihine kadar uygulanmak üzere başlamıştır.

Söz konusu teşvik uygulaması ilk başta, kapsama giren illerde faaliyet gösteren gelir veya kurumlar vergisi mükellefi işverenlerden,1/10/2003 tarihinden itibaren yeni işe başlayanların, bu iş yerlerinde çalıştırdıkları işçiler ile 1/10/2003 tarihinden önce işe başlamış olanların, bu tarihten önce Sosyal Sigortalar Kurumuna vermiş oldukları en son dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilâve olarak yeni işe aldıkları ve bu iş yerlerinde fiilen çalıştırdıkları işçilerin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 72 ve 73 üncü maddeleri uyarınca prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin, organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamının, diğer yerlerdeki iş yerleri için ise % 80’inin Hazinece karşılanması şeklinde başlamıştır.

Daha sonra, 5228, 5350,5538, 5568, 5615, 5838 ve 5951 sayılı Kanunlarla söz konusu Kanunda birçok değişiklik yapılmış, yapılan bu değişikliklerle teşvik kapsamındaki illere yenileri eklenmiş, teşvikten yararlanma şartları değiştirilmiştir.

Öte yandan, bu sigorta primi işveren hissesi teşviki ilk başta 31/12/2008 tarihine kadar uygulanmak üzere getirilmişken, daha sonra bu tarih 5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle 31/12/2009 olarak, 5951 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle de 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2012 olarak değiştirilmiştir (5/2/2010 tarihli haber).

Dolayısıyla, 5951 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine istinaden, kapsamda olan illerde halen devam etmekte olan bu teşvik uygulaması, eğer yeni bir yasal düzenleme ile süre tekrar uzatılmaz ise 31/12/2012 tarihinde sona erecek.(www.isvesosyalguvenlik.com)

Bu veya diğer istihdam teşviki uygulamaları ile ilgili ayrıntılı bilgi ve açıklama,İstihdam Teşviki Uygulamaları – Teşviklerin Kapsamı ve Yararlanma Şartları bölümünde yer almaktadır.