Anasayfa / Haber / 5084 Teşvikinin Boşluğunu Bu Prim İndirimi Dolduracak

5084 Teşvikinin Boşluğunu Bu Prim İndirimi Dolduracak

Sponsorlu Bağlantılar

5084 sayılı “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” çerçevesinde, 1/3/2004 tarihinden geçerli olmak üzere başlatılan ve uzun süre uygulamada kalan sigorta primi işveren hissesi desteği 31 Aralık 2012 tarihinde sona ermişti. Ancak söz konusu teşvik 1/12/2008 tarihinde sona erecekken,  daha sonra yapılan yasa değişiklikleri ile süresi 31/12/2012 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu nedenle sürenin yine uzatılacağı ve teşvik uygulamasının devam edeceği şeklinde yoğun beklentiler varken, sürenin bitimi yaklaştıkça Bakanlar ve Başbakan sürenin bu sefer uzatılmayacağını belirtmiş (5084 Sayılı Kanunla Getirilen Prim Teşvikinin Süresi Uzatılmayacak başlıklı haber), hatta beklenti ve talep yoğun olduğu için birkaç kez milletvekilleri tarafından sürenin uzatılması yönünde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifi dahi verilmişti (Teşvik Süresinin Uzatılmasıyla İlgili Kanun Teklifi Reddedildi başlıklı haber).

Bu şekildeki uzatma talepleri kabul edilmeyip, teşvik süresi sona erdikten sonra da aynı konu zaman zaman Meclis gündemine yine gelmeye devam etti. Milletvekillerinin, söz konusu teşvik uygulamasının sona ermesinin, teşvikten yararlanan bölgelerde istihdamın ve üretimin azalmasına ve başka problemlere yol açtığı / açacağı yönünde eleştirilerde bulunmaya devam etmesi üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK söz konusu teşvik yerine yeni teşvik geleceği yönünde açıklama yapmıştı (5084 Sayılı Kanun Teşviği Yerine Yeni Teşvik Geliyor başlıklı haber)

Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’da geçtiğimiz hafta Meclis’te söz konusu teşvikle ilgili olarak gelen bir soruyu, “5084’le ilgili bir soru sordunuz. 5084’ten -biliyorsunuz- ondan işletmelerimiz yararlandı, yatırım yaptıkları için yararlanmışlardı. 2009’da süresi tamamlandığı hâlde biz onu üç yıl daha uzattık. Şimdi, yeni gelen taleplerle birlikte, Meclisimizden geçtiğimiz günlerde bir kanun çıktı. O kanun içindeki maddelerden bir tanesi de -Cumhurbaşkanımız henüz imzalamadı zannediyorum ama Meclisimizden geçti- bir maddesi de Bakanlar Kurulumuza yetki veren bir madde. Yani bu işçi primlerinde Bakanlar Kurulumuza belli oranda ve belli sürelerle indirim yapma yetkisi veriyor. O, kısmen de olsa bunu telafi edecek inşallah.” şeklinde cevaplamıştı.

Bahse konu düzenleme, 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6486 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesine eklenen;

“On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine uygulanmak üzere, birinci fıkranın (ı) bendinde belirtilen ve Hazinece karşılanan puana, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden altı puana   kadar   ilave  puan  eklemeye,  sosyo-ekonomik  gelişmişlik  endeksini  dikkate  almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

şeklindeki fıkra ile yapıldı.

Bu Düzenleme Ne Anlama Geliyor?

26/5/2008 tarihli ve 26887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 24 üncü maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına, söz konusu (ı) bendi eklenerek, 2008 yılı Ekim ayından itibaren belirli şartlarla, 4/a kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu sigortalılar için ödeyecekleri malullük – yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazinece karşılanması imkanı getirilmiş, yani bir nevi bu işverenlere beş puanlık bir indirim tanınmıştı. Bu indirim uygulaması, daha sonra bazı değişiklikler yapılmış olsa da halen devam etmektedir.

İşte söz konusu 81 inci maddeye eklenen fıkra ile on ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine uygulanmak üzere, bu beş puanlık prim indirimini onbir puana kadar artırma konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiştir. Tabi, sosyo-ekonomik  gelişmişlik  endeksini  dikkate  almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini yine Bakanlar Kurulu belirleyecek.

Öte yandan, daha önce 5084 sayılı Kanun teşviğinden yararlanan işverenlerden bir kısmı, söz konusu teşvik süresi sona erince bu beş puanlık prim indiriminden veya başka teşviklerden yararlanmaya başlamıştı.