Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / İşveren - İşyeri İşlemleri Soru ve Cevaplar / 5510 Sayılı Kanuna Göre İlişiksizlik Belgesi Hangi Durumlarda İstenmektedir ?

5510 Sayılı Kanuna Göre İlişiksizlik Belgesi Hangi Durumlarda İstenmektedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 91-5510 SAYILI KANUNA GÖRE İLİŞİKSİZLİK BELGESİ HANGİ DURUMLARDA İSTENMEKTEDİR ?

CEVAP 91- Valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından, geçici iskân veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce yapılan inşaat dolayısıyla, diğer kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ve bankaların ise Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek işlemlerinde SGK’ya borçlarının bulunmadığına dair ilgililerden SGK’ca düzenlenmiş bir belgenin istenmesi zorunludur.

Bu belgenin istenmemesi halinde bu mercilerin sorumluluğu söz konusu olmaktadır.