Anasayfa / Mevzuat / Tebliğler / 5510 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ

5510 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Tebliğ; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi (4/1-c – Emekli Sandığı kapsamında sigortalı sayılanların tüm hizmet bilgilerinin ve bu bilgilerde oluşacak değişikliklerin güncel olarak Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan web tabanlı programa (HİTAP – Hizmet Takip Programı) internet üzerinden aktarılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere 5510 sayılı Kanunun Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü başlıklı 100 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmış, 14 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Tebliğin, Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde aybaşı, ay sonu, hitap, kamu idaresi, kurum, sigortalı kavramlarının tanımı yapılmıştır.

Tebliğde; istenen bilgilerin 7 nci maddede belirtilen sürelerde, mücbir sebepler veya Kurumca uygun görülen teknik nedenlerle HİTAP’a aktarılamaması durumu ile kayıt deseninde istenilen bilgi ve belgelerde yapılan hatalı işlemlerin düzeltilmesi hariç olmak üzere, gönderilmemesi veya geç gönderilmesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir.

Tebliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğin;

– 4 üncü maddesinde Hizmet takip programı,

– 5 inci maddesinde İstenilen bilgi formatları,

– 6 ncı maddesinde Bilgilerin gönderilme şekli,

– 7 nci maddesinde Bilgilerin gönderilme süresi,

– 8 inci maddesinde Geçiş süreci,

– 9 uncu maddesinde Diğer hükümler,

– 10 uncu maddesinde Yaptırım,

madde başlıkları altında düzenlemeler yer almaktadır.