Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Sigortalı İşlemleri Soru ve Cevaplar / 5510 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesi Kapsamında Sigortalılıkları Durdurulanların Tekrar Bu Süreleri Kazanma İmkanı Var mıdır ?

5510 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesi Kapsamında Sigortalılıkları Durdurulanların Tekrar Bu Süreleri Kazanma İmkanı Var mıdır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 98- 5510 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 17 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA SİGORTALILIKLARI DURDURULANLARIN TEKRAR BU SÜRELERİ KAZANMA İMKANI VAR MIDIR ?

CEVAP 98- 5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi gereğince 30/4/2008 tarihi itibariyle 5 yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunanlardan, sigortalılıklarının durdurulmasını talep edenler ile 3/8/2009 tarihine kadar talepte bulunmayan ve sigortalılıkları SGK’ca durdurulanların kendileri ya da hak sahiplerinin bu tarihten sonra talepte bulunmaları halinde müracaat tarihindeki 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenecek prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak borç tutarının tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenmesi halinde bu süreler, sigortalılık süresi olarak değerlendirilmektedir.

Yani, 5510 sayılı Kanunun geçici 17 madde kapsamında sigortalılıkları durdurulanların, her zaman için bu süreleri tekrar kazanma imkanı bulunmaktadır.

Diğer yandan,  ihya talebinde bulunup 5510 sayılı Kanunda belirtilen süre içerisinde ihya tutarının tamamını ödeyerek ihyası geçerli olan sigortalıların daha sonradan bu taleplerinden vazgeçmeleri mümkün değildir.