Anasayfa / Mevzuat / Tebliğler / 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Sponsorlu Bağlantılar

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanacağı, haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatilin temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlayacağı belirtilmiş, 2 nci maddesinde de çalışma hayatına ilişkin olarak mali tatil kapsamına giren iş ve işlemler düzenlenmiştir. Bu Tebliğ de söz konusu 2 nci maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanmış, 30 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Temmuz 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ her ne kadar 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun yürürlükte olduğu dönemde çıkarılmış, daha sonra Sosyal Güvenlik Reformuyla birlikte 506 sayılı Kanunun yerini 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu almış ve sosyal güvenlik mevzuatında önemli değişiklikler olmuşsa da bu tebliğ de herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Tebliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Tebliğin;

– 3 üncü maddesinde Mali tatil süresi,

– 4 üncü maddesinde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işverenlerin mali tatil kapsamına giren iş ve işlemleri,

– 5 inci maddesinde 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalıların mali tatil kapsamına giren iş ve işlemleri,

– 6 ncı maddesinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa tabi işverenlerin mali tatil kapsamına giren iş ve işlemleri,

– 7 nci maddesinde 4857 sayılı İş Kanunu ve 2821 sayılı Sendikalar Kanununa tabi işverenlerin mali tatil kapsamına giren iş ve işlemleri,

– 8 inci maddesinde 5604 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamına girmeyen iş ve işlemler,

konularında düzenlemeler yer almaktadır.