Anasayfa / Bilgi / 6331 Para Cezalarının Uygulanmasına Esas İşçi Sayısının Tespiti

6331 Para Cezalarının Uygulanmasına Esas İşçi Sayısının Tespiti

Sponsorlu Bağlantılar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 26 ncı maddesinde öngörülen idari para cezaları, daha önceleri tehlike sınıfı ve çalışan sayısına bakılmaksızın tüm işyerlerine aynı tutar üzerinden uygulanıyordu.

Ancak bir çalışanı olan işyerine de aynı cezanın, bin çalışanı olan işyerinde de aynı cezanın uygulanması, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerine de aynı cezanın, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerine de aynı cezanın uygulanması eleştiriliyordu. Bunun üzerine, 23 Nisan 2015 tarihinden geçerli olmak üzere işyerinin tabi olduğu tehlike sınıfı ve işyerinde çalışan sayısına göre değişecek şeklide kademeli ceza sistemi getirildi. (Bkz. 6645 Sayılı Yasa İle İş Güvenliği Alanında Yapılan Düzenlemeler) Dolayısıyla artık, 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen ceza tutarları sadece az tehlikeli sınıfta yer alan ve 50’den az çalışanı bulunan işyerleri için geçerli olacak, diğer işyerleri içinse cezalar 26 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen oranlarda artırılacak. (Bkz. 2017 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İdari Para Cezaları – 6331 Para Cezaları) Çalışan sayısının tespiti ise ceza uygulanan işyeri için cezanın ait olduğu aya ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı işçi sayısı alınarak yapılacak, yani prim belgesinde  kayıtlı sigortalı sayısı aynen çalışan sayısı olarak esas alınacaktır. Prim belgesinde sıfır kazanç bildirilen sigortalılar ile ay içinde işe giren ve işten çıkan sigortalılar da çalışan sayısına dahil edilecektir. Eğer ceza taşerona (alt İşverene) uygulanacaksa, bu durumda o taşeron adına Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısı esas alınacaktır. İşyeri farklı teşviklerden yararlandığı için o aya ilişkin olarak farklı kanun numaralarıyla birden fazla aylık prim ve hizmet belgesi verilmişse, belgelerin tamamında yer alan sigortalı sayılanların (mükerrer olan sigortalılar düşüldükten sonra) toplamı esas alınacaktır.

Dolayısıyla aynı işverenin birden fazla işyeri olsa bile sadece para cezasının uygulandığı işyeri esas alınacak, Sosyal Güvenlik Kurumunda farklı işyeri dosyası bulunan işyerlerinin çalışanları dikkate alınmayacaktır. (isvesosyalguvenlik.com)