Anasayfa / Dosyalar / İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı / 6331 Sayılı Kanun Yönetmelik ve Tebliğleri
 • A A A
 • 6331 Sayılı Kanun Yönetmelik ve Tebliğleri

  Sponsorlu Bağlantılar

  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yönetmelikleri

  Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik

  Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

  Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

  Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

  Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

  Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

  Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

  Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

  Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Alınacak Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

  Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

  Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

  İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

  İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

  İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

  İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik

  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

  İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

  İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

  İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

  İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

  Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

  Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

  Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

  Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

  Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

  Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

  Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

  Tozla Mücadele Yönetmeliği

  Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği

  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tebliğleri

  Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ

  Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ-MÜLGA

  İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

  İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

  Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ

  Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ

  Scroll To Top