Anasayfa / Haber / 6495 Sayılı Torba Yasa Düzenlemelerine İlişkin Genelge Yayımlandı

6495 Sayılı Torba Yasa Düzenlemelerine İlişkin Genelge Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlan (Beklenen Torba Yasa Resmi Gazete’de Yayımlandı başlıklı haber) 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişiklik ve düzenlemeleri Torba Kanunla Hangi Konularda Düzenlemeler Yapıldı? başlıklı yazımızda,  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde 21 Ağustos 2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle yapılan değişiklik ve düzenlemeleri ise Yönetmelikle SGK Uygulamalarında Yapılan Önemli Değişiklikler başlıklı yazımızda belirtmiştik.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü daha önce yayımlamış olduğu sigortalılık işlemleri konulu ve 2013/11 sayılı birleştirilmiş Genelgeyi, söz konusu Kanun ve Yönetmelikle getirilen değişiklik ve düzenlemeler doğrultusunda, yayımladığı 2014/5 sayılı Genelge ile sil baştan kapsamlı bir şekilde değiştirdi.

http://www.sgk.gov.tr/ sayfasındaki Mevzuat/Yürürlükteki Mevzuat/Genelgeler bölümünden ulaşabileceğiniz söz konusu 2014/5 sayılı Genelgede yer alan düzenlemelerden bazılarının konu başlıkları ağıda yer almaktadır.

– Noter vekillerinin sigortalılığı,

– İnşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerinde işe başlatılacak sigortalılar,

– (4/a) kapsamında yaşlılık aylığı alıp aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerden sigortalılık türünü değiştirenler,

– Sigortalılık tespiti,

– Yasal süresinde verilmeyen sigortalı işe giriş bildirgeleri,

– Yaş düzeltmeleri,

– Sigortalılığın sona ermesi,

– İşe iade davası sonunda işe başlatılmayan sigortalıların işten ayrılış bildirgesinin verilme süresi,

– Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında kısmi süreli çalışan sigortalılar,

– 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun geçici 7 nci maddesine istinaden şirket ortaklarının sigortalılıklarının sonlandırılması,

– Polis meslek eğitim merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar,

– Sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanmalarına ilişkin düzenlemeler,

– Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan yabancı uyrukluların çalışma izin belgeleri ve işe başlama tarihinin tespiti,

– Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışan yabancı uyrukluların sigortalılığı,

– Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkede kurulu bir kuruluş tarafından o kuruluş adına geçici olarak çalışmaya gönderilenler,

– Yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar,

– 1/10/2008 tarihinden önce isteğe bağlı sigortalı olanlar hakkında yapılacak işlemler,

– İsteğe bağlı sigorta primlerinin hesabı ve ödenmesi,

– Genel sağlık sigortası hak sahipliği,

– Fiili hizmet süresi zammı,

– 2008 yılı ekim ayı başından önce ve sonra geçen hizmetlerin çakışması,

– Kısmi süreli olarak 30 günden az çalışılan sürelerde hizmetlerin çakışması,

– Kanunun 41 inci maddesine göre borçlanılan sürelerin statülerinin belirlenmesi,

– 1/10/2008 tarihinden sonra yapılan borçlanmaların iadesi,

– Kanunun 41 inci maddesine göre borçlanılan sürelerin hizmet olarak değerlendirilmesi,

– Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olanların borçlanmaları,

– Bazı sigorta kollarına tabi olan sigortalılar,

– Kanunun ek 5 inci maddesine göre tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar,

– Yüksek askeri şura kararları ile ilişiği kesilen sigortalılar,

– Malul çocuğu olan kadın sigortalılar,

– Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların geçici maddelere göre borçlanmaları.