Anasayfa / Mevzuat / Kanunlar / 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

Sponsorlu Bağlantılar

1 Temmuz 1976 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş, 10 Temmuz 1976 tarihli Resmi Gazete’de de yayımlanarak takip eden mali yıl başında yürürlüğe girmiştir. Kamuoyunda 65 yaş aylığı olarak bilinen aylık, engellilere ödenen aylık, engelli bakım parası gibi ödemeler bu Kanuna istinaden yapılmaktadır.

Kanunun güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Bu kanun kapsamında bağlanan aylıklarla ilgili iş ve işlemler daha önceleri Emekli Sandığı tarafından valilik ve kaymakamlıklar tarafından yürütülürken, daha sonra Sosyal Güvenlik Reformu ile birlikte Emekli Sandığı’nın Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleşmesiyle birlikte bu Kanuna ilişkin bağlanan aylıklarla ilgili işlemler de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmeye başlanmış, son olarak da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kurulmasıyla birlikte işlemler bu bakanlığa devredilmiştir. Dolayısıyla 65 yaş aylığı, engelli aylığı, engelli bakım parası gibi ödemelerle ilgili iş ve işlemler illerde Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlükleri, ilçelerde ise kaymakamlıklar tarafından yürütülmektedir.

65 yaş aylığı bağlanabilmesi için, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun herhangi bir gelir veya aylık almama, uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmama, nafaka almama veya nafaka bağlanması mümkün olanlar kapsamında olamama, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilme, 65 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olma şartları aranmakta, 65 yaşın tespitinde doğum tarihlerinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmamaktadır. Bu şartları taşıyanlara muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (1.620) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak miktarda aylık ödenmektedir.

Muhtaçlık haline esas olarak ise her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarının asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden (üçte birinden) fazla olmaması şartı aranmakta, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir bu miktardan fazla olanlar veya aylık miktardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilmemekte, dolayısıyla aylık bağlanmamaktadır.

Aynı şekilde başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olduklarını ilgili mevzuatı çerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, 18 yaşını dolduran Türk vatandaşı engellilerden yukarıdaki şartları taşıyanlara da muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe (4.860) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık ödenmektedir.

Engelli bakım parası olarak da, 18 yaşını tamamlamamış ve ilgili mevzuatı çerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile engelli oldukları kanıtlanmış durumundaki engelli yakınlarının bakımını üstlenen Türk vatandaşlarına, çalışmama ve gelir durumuyla ilgili yukarıdaki şartları taşımları kaydıyla, (3.240) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanmaktadır.