Anasayfa / Haber / 6552 Borç Yapılandırmasıyla İlgili Tebliğ ve Genelgeler Yayımlandı

6552 Borç Yapılandırmasıyla İlgili Tebliğ ve Genelgeler Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere 11 Eylül 2014 tarihinde yayımlanan 6552 sayılı Torba Yasa ile başta vergi ve prim borçları olmak üzere kamuya olan birçok borca yapılandırma ve taksitlendirme imkanı getirilmişti (Bkz. Torba Yasaya Göre Hangi Borçlar Yapılandırma – Af Kapsamına Giriyor ?, Bütün Ayrıntılarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yapılandırılması başlıklı yazılar).

Kapsama giren borçların yapılandırmasıyla başvurular 1 Ekim 2014 tarihinde başlayacağından, başvurular başlamadan bu konuda yapılacak işlem ve uygulamanın ayrıntısını belirleyen tebliğ ve genelgeler de yayımlanmaya başladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, Kurum alacaklarının Geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar konulu 2014-26 sayılı Genelge’yi 25 Eylül 2014 tarihinde yayımladı.

Maliye Bakanlığı tarafından da 27 Eylül 2014 tarihli ve 29132 sayılı Resmî Gazete de;

– 6552 Sayılı Kanunun 73 ve 74 üncü maddeleriyle ilgili olarak Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1),

– 11 Eylül 2014 tarihine kadar yapılmamış Araç muayeneleriyle ilgili olarak da 6552 Sayılı Kanunun 79 uncu Maddesinin Uygulamasına Dair Tebliğ (Araç Muayenelerine Dair) (Seri No: 1),

yayımlandı.

Söz konusu tebliğlere ve genelgeye erişim linkleri aşağıda yer almaktadır. Linkleri kopyalayıp adres satırına yapıştırarak ilgili tebliğ ve genelgeye ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140927-3.pdf

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140927-4.pdf

http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/6b738c10-6663-468a-ba46-d1bbe1b78c6f/genelge2014_26.pdf