Anasayfa / Haber / 6552 Sayılı Torba Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

6552 Sayılı Torba Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

30 Mayıs 2014 tarihinde tasarı olarak Meclis’e sunulan ve 10 Eylül 2014 tarihinde Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun, Cumhurbaşkanının onayını müteakip 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı (Mükerrer ) Resmî Gazete’de yayımlanarak bazı maddeleri hariç yürürlüğe girdi. Kanunun tam metnine BURADAN ulaşabilirsiniz.

Kanunun;

– Yer altı maden işlerinde çalışan işçilerin, günlük – haftalık çalışma saatlerine ve fazla mesaisine sınırlama getiren 4 üncü ve 7 nci maddesi 1 Ocak 2015 tarihinde,

– Kamuda taşeron işçi çalıştırma şartları tespiti ve taşeron işçi alımına yönelik hizmet alım ihaleleriyle ilgili yeni düzenlemeler getiren 10 ve 11 inci maddeleri 11 Ocak 2015 tarihinde,

– Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığıyla ilgili düzenlemeler içeren 40 ıncı ve 55 inci maddesi 1 Nisan 2015 tarihinde,

– Brüt asgari ücretin 6,5 katı olan prime esas kazanç üst sınırını, sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için brüt asgari ücretin 3 katına düşüren 50 nci maddesi 1 Ekim 2014 tarihinde,

– 4342 sayılı Mera Kanununun “Tahsis Amacının Değiştirilmesi” başlıklı 14 üncü maddesine “Bakanlar Kurulunca kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilen,” alanları dahil eden 112 nci maddesi 31 ocak 2015 tarihinde,

yürürlüğe girecek.

– 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa ilinin Soma ilçesinde meydana gelen maden kazası sonucunda ölen sigortalının Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarının silinmesi, hak sahiplerine aylık bağlanması, ölen her sigortalının yakınlarından birine istihdam hakkı verilmesiyle ilgili düzenlemeler içeren 63 üncü maddesi 13 Mayıs 2014 tarihinden geçerli olmak üzere 11 Eylül 2014 tarihinde,

– 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamına giren yerlerde yapılacak yapı ve testislerle ilgili yeni düzenlemeler getiren 89 uncu maddesi, 31 Mart 2014 tarihinden geçerli olmak üzere 11 Eylül 2014 tarihinde,

– Diğer maddeleri 11 Eylül 2014 tarihinde,

yürürlüğe girdi.

Öte yandan, söz konusu torba yasanın tasarı olarak Meclis’e sunulduğu tarihten itibaren tasarıda yer alan düzenlemelere ve alt komisyon görüşmeleri sırasında yapılan değişikliklere, sitemizde ayrıntılı olarak yer vermiştik. Bu konudaki yazılara Haberler bölümünden ulaşabilirsiniz.

Ancak daha sonra Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul görüşmeleri sırasında tasarı da bazı değişiklik ve düzenlemeler yapılmış olduğundan, Kanunda yer alan değişiklik ve düzenlemeler son haliyle tekrar ele alınmış olup, bu konuda ayrıntılı bilgi ve açıklamalar içeren yazılar çok kısa süre içerisinde yayımlanacaktır.