Anasayfa / Haber / 6552 ve 6645 Sayılı Torba Kanunların Genelgesi Yayımladı

6552 ve 6645 Sayılı Torba Kanunların Genelgesi Yayımladı

Sponsorlu Bağlantılar

11 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı Torba Kanun ile 23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6645 sayılı yasalarla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda, dolayısıyla da Sosyal Güvenlik Kurumu işlem ve uygulamalarında önemli değişiklikler yapılmış, yapılan bu değişiklikleri daha önce ayrıntılı olarak belirtmiştik (Bkz. 6552 ve 6645 Sayılı Torba Yasa Özel). Sosyal Güvenlik Kurumu yapılan değişikliler konusunda 2013/11 sayılı Genelgede önemli değişiklikler yapan 2015/19 sayılı Genelgeyi yayımladı. Genelgede yer alan önemli konu başlıkları aşağıda belirtilmiş olup, söz konusu Genelgeye http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/mevzuat/yururlukteki_mevzuat/genelgeler/ linkinden ulaşabilirsiniz.

2015/19 Sayılı Genelge ile Yapılan Değişikliklerin Konu Başlıkları

– 657 sayılı Kanunun 4 iincü maddesinin (B) veya (C) fıkrasına tabi olup 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre sendika, konfederasyonlar ile şube başkanlıklarına seçilenler

– Ev hizmetlerinde çalışanlar

– Özel sağlık hizmeti sunucularında görev yapan hekimler

– Anonim şirketlerin kurucu ortaklarının sigortalılığı

– (4/a) ve (4/b) kapsamında aynı ayda çalışması olanların gün sayısının belirlenmesi

– İŞKUR tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler

– Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışanlar

– Sigortalı Sayılmayanlar / 2- Konut içinde yapılan işler

– Sigortalı Sayılmayanlar

– Ücretsiz izin verilen öğretim üyeleri

– İşe Giriş Bildirgesinin Düzenlenmesi, Kuruma Verilmesi ve Sigortalıların Tescili

– Sigortalılığın Sona Ermesi ve Kuruma Bildirilmesi

– 2925 sayılı Kanuna Tabi Sigortalılar

– 1/10/2008 tarihinden sonra primlerin eksik ödenmesi

– Ek 5 inci Maddesine Göre Tarım veya Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Olarak Çalışanlar

– Kanunun Ek 6 ncı Maddesi Kapsamında Çalışanlar

– Haklarında Kanunun geçici 4, geçici 44, geçici 51, geçici 56 ve 926 sayılı Kanunun geçici 32 nci maddesi uygulanan (4/b) kapsamındaki sigortalılarla ilgili yapılacak işlemler

– Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendine Tabi Çalışan Sigortalılar

– Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamında Çalışan Yabancı Uyrukluların Sigortalılığı

– Ağır Engelli Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar

– 2008 Yılı Ekim Ayı Başından Sonraki Hizmetlerin Çakışması

– Kanunun 41 inci Maddesine Göre Yapılacak Borçlanmalar

– Kanunun 41 inci Maddesine Göre Borçlanılan Sürelerin Hizmet Olarak Değerlendirilmesi

– Eksik talısil edilen askerlik borçlanmaları

– Basamak intibakı nedeniyle eksik tahsil edilen borçlanma tutarları

– Sanatçı borçlanması işlemleri

– Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendine Tabi Olanların Borçlanmaları

– Hizmet Borçlanması – Prim Ve Prime İlişkin Borçların Tahsili

– Primini Kendi Ödeyen Sigortalılara İlişkin Eksik Alınan Tutarlar

– Yanlış ve Yersiz Alınan Prim ve Prime İlişkin Tutarların İadesi

– (4/a) kapsamında aynı ayda birden fazla işyerinde çalışanların gün sayısının belirlenmesi

– 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığın sona ermesi

– Uygulanmasında Değişiklik Yapılan Genelgeler