Anasayfa / Bilgi / 6645 Sayılı Kanundaki Çalışanlarla İlgili Düzenlemeler

6645 Sayılı Kanundaki Çalışanlarla İlgili Düzenlemeler

Sponsorlu Bağlantılar

23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6645 sayılı Torba Yasada çalışanlarla ilgili olarak aşağıdaki düzenlemeler yer almaktadır.

1- Maden işyerlerinde çalışanların mesai saatleri yeniden düzenlendi. Bu konuya daha önce yer vermiştik. (Bkz. Maden İşçilerinin Yeraltı Çalışma Saatleri Yeniden Artırılıyor başlıklı yazı.)

2- İş Kanununa eklenen ek 2 nci madde ile; İşçilere evlenmesi, evlat edinmesi, ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde 3 gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise 5 gün ücretli izin verilmesi zorunluluğu getirildi. Daha önce İş Kanununda bu konuya ilişkin olarak yeterince açık hüküm yoktu. Ayrıca, en az yüzde 70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, işçiye bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde 10 güne kadar ücretli izin verilecek.

Bu izin süreleri; hafta tatiline ve hafta tatili ücretine hak kazanmada, yıllık izne hak kazanmak için gerekli bir yıllık çalışma süresini doldurmada, çalışılmış süreler gibi hesaba katılacak.

3- İş Kanununun 69 uncu maddesi uyarınca gece çalışmalarının yedibuçuk saati aşmaması gerekiyor. Ancak bu konuda istisna getirildi. Buna göre; turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecek.

4-Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı ile ilgili değişiklikler yapıldı. Buna göre;

– 14 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktı. Buna istisna getirildi. 14 yaşını doldurmamış çocuklar artık bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilecekler.

– Çocukların çalışma saatlerinin günde 7, haftada 35 fazla olmaması gerekiyordu. Bu süre, 15 yaşını tamamlamış çocuklar için günde 8 ve haftada 40 saate kadar artırılabilecek. Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışanların içinse çalışma saati günde 5 ve haftada otuz saatten fazla olamayacak.

5- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında rödövans sözleşmeleri çerçevesinde yer altı maden işletmeciliği yapan şirketlere ve ortaklarına ait malların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el koyma veya takip yoluyla satışından elde edilen gelirler, öncelikle bu sözleşmeler kapsamında söz konusu şirketlerde çalışmış olan işçilerden, iş sözleşmeleri kıdem tazminatını hak edecek şekilde sona ermiş olanların kıdem ve ihbar tazminatları ile izin, fazla çalışma ve diğer ücret alacaklarının ödenmesinde kullanılacak. Yani çalışanların işçilik alacakları ödenecek.

6- Asgari geçim indirimi çalışanlara ilk iki çocuk için yüzde yedibuçuk, üçüncü ve dördüncü çocuk için yüzde 5 üzerinden ödeniyordu. Üçüncü çocuk için yüzde 10 üzerinden ödeme yapılacak.