Anasayfa / Bilgi / 6645 Sayılı Kanunla Getirilen Teşvikler

6645 Sayılı Kanunla Getirilen Teşvikler

Sponsorlu Bağlantılar

23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6645 sayılı Torba Yasa ile aşağıdaki sigorta prim teşvikleri getirildi.

1- Bilindiği üzere işsizlik sigortası prim oranı sigortalının (işçinin) kazancının yüzde 3’ü olup, bunun yüzde 2’si işveren hissesi olarak işveren tarafından karşılanmakta, yüzde 1’i ise sigortalı hissesi olarak çalışanın ücretinden kesilmektedir. Getirilen teşviklerden biri bununla ilgili. 4447 sayılı Kanuna eklenen ek 4 üncü madde uyarınca; çok tehlikeli sınıfta yer alıp 10’dan fazla çalışanı bulunan işyerlerinden üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı teşvik olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle yüzde 1 olarak alınır. Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmesi hâlinde takip eden aydan itibaren bu teşvik uygulamasına son verilecek. Daha sonra şartları tekrar yerine getiren işverenlerden talep edenler teşvikten yeniden yararlanacaklar.

Öte yandan bu teşvikten yararlanıyorken, meydana gelen kazasını bildirmeyenler, kazanın meydana geldiği tarihten itibaren yararlandıkları teşviklere ait primleri yasal faizi ile birlikte geri ödeyecekler, 5 yıl süre ile de bu teşvikten yararlanamayacaklar.

2- 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 15 inci madde uyarınca; 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olup, Türkiye İş Kurumu tarafından 31 Aralık 2016 tarihine kadar (Bakanlar Kurulu bu süreyi birer yıl süreyle 31 Aralık 2018’e kadar erteleyebilecek) başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanlardan; iş başı programının bitimini müteakip en geç 3 ay içinde, bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak, tamamladıkları meslek alanında işverenleri tarafından sigortalı olarak işe alınan işçilerin sigorta primlerinin, işveren hissesindeki 5 puanlık prim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının prime esas kazanç alt sınırı (brüt asgari ücret) üzerinden hesaplanan işveren hisselerine ait kısmı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.

Bu teşvik, işe alınan işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süreyle, 30 Haziran 2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarının katılımcıları için ise 6 ay artırımlı olarak uygulanacak.

Diğer teşviklerde aranan, prim belgelerini düzenli verme ve primlerin kalan kısmını düzenli ödeme, sigortasız işçi çalıştırmama şartları bu teşvik için de aranacak.

3- 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi ile sağlanan sigorta primi desteğinden, 2015 Nisan ayı ve öncesine ilişkin olarak ortalama sigortalı sayısının yanlış hesaplanması sebebiyle yersiz yararlandığı tespit edilen işverenlerin, yersiz yararlanılan teşvik tutarlarına ilişkin 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmayacak. Yani yersiz yararlanılan teşvik tutarları geri alınırken sadece anapara alınacak, gecikme cezası ve gecikme zammı alınmayacak. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sigorta primi teşvikinden yersiz yararlandığı tespit edilip tahsil edilen primlere ait gecikme cezası ve gecikme zamları işverene iade veya borçlarına mahsup edilmeyecek.(isvesosyalguvenlik.com)