Anasayfa / Bilgi / 6704 Sayılı Torba Yasayla Yapılan Önemli Düzenlemeler

6704 Sayılı Torba Yasayla Yapılan Önemli Düzenlemeler

Sponsorlu Bağlantılar

23 Mart 2016 tarihinde Meclis’e sevk edilen 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 14 Nisan 2016 tarihinde Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

(Not: Kanun 26 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Söz konusu Kanun tasarısı Meclis’e sevk edildiğinde Önemli Düzenlemeler İçeren İki Kanun Tasarısı Meclis’e Sunuldu başlıklı yazıda içeriğine yer vermiştik. Ancak daha sonra komisyonlarda ve Genel Kurul’da bazı değişiklikler yapıldı.

Meclis’te kabul edilen haliyle 6704 sayılı söz konusu Torba Kanun’da yer alan bazı önemli düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.

65 Yaş Aylığı Artırıldı – Şartları Kolaylaştırıldı

Kamuoyunda 65 yaş aylığı olarak bilinen 65 yaş aylığının miktarı 143 liradan 207 liraya çıkarıldı. Ayrıca maaş bağlanması için kıstas olarak sadece aylık bağlanan kişinin ve eşinin aylık gelirleri esas alınacak. Her ne ad altında olursa olsun kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olan kişiye aylık bağlanacak. Aynı evde birlikte yaşadığı diğer aile fertlerinin gelir durumu dikkate alınmayacak. Örneğin çocuğuyla birlikte yaşayan kişi, çocuğunun gelirinden dolayı 65 yaş aylığı alamıyordu. Yeni düzenlemeyle artık alabilecek. Dolayısıyla aylık almada aranan şartlar da kolaylaştırıldı.

Sosyal Yardım Alan Kişinin Bulunduğu Aileden Bir Kişiyi İşe Alan İşverene Sigorta Prim Teşviki

İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından nakdi olarak düzenli sosyal yardımlardan en az bir kez almış olan kişinin ikamet ettiği evde bulunan ve yeşil kart kapsamında olup aynı zamanda İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasında bulunan kişiyi işe alan işveren, işe aldığı kişiye ait sigorta priminin brüt asgari ücret üzerinden işveren hissesine düşen kısmı bir yıl kendisi ödemeyecek, onun yerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ödeyecek. Bakanlar Kurulu isterse bu süreyi bir yıl daha uzatabilecek.

Sosyal Yardım Alan Ailede Çalışabilir Durumda Olan Kişi Teklif Edilen İşi Kabul Etmezse Yardım Kesilecek

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından sosyal yadım alan kişinin ikamet ettiği evde bulunup yeşil kart kapsamında olan kişilerden çalışabilir durumda olanlar İŞKUR’un sitemine kaydolacak. Bu kişiler mesleki eğitim veya diğer aktif iş gücü programlarına tabi tutulacak veya kendilerine İŞKUR tarafından iş bulunacak. Mesleki eğitimi veya teklif edilen işi üçüncü kez kabul etmeyenlerin sosyal yardımları bir yıl süreyle kesilecek.

Yıllık İznin Bölünmesindeki Sınır Kaldırıldı

Bu konuya Yıllık İznin İşveren Tarafından Bölünmesindeki Sınır Tamamen Kaldırıldı başlıklı yazımızda değinmiştik.

Genel Sağlık Sigortası Prim Borçlarının Bir Kısmı Silindi

Yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olan kişiler adına birikmiş prim borçlarından 25 yaşını doldurdukları güne kadar olan kısmı silindi. (isvesosyalguvenlik.com)