Anasayfa / Bilgi / 6745 Sayılı Torba Kanunla Gelen Önemli Düzenlemeler

6745 Sayılı Torba Kanunla Gelen Önemli Düzenlemeler

Sponsorlu Bağlantılar

6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı ve çalışma hayatı, sosyal güvenlik konularda bazı önemli düzenlemeler getirdi.

Bu düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:

– Bağ-Kur sigortalılarına prim indirimi getirildi. Bu hususa Bağ-Kur’lulara da 5 Puanlık Prim İndirimi Geldi başlıklı yazımızda değindik.

– İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma / görevlendirme yükümlülüğü, kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1 Temmuz 2017 tarihine kadar ertelendi. Bu hususa da daha önce Uzman ve Hekim Görevlendirme Yükümlülüğü Erteleniyor başlıklı yazımızda değinmiştik. Uygulama kapsamına yaklaşık bir milyon işyeri giriyor.

– 5510 sayılı Kanunun tanımlar başlıklı 3 üncü maddesine eklenen fıkra uyarınca; 4857 sayılı Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp, çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar ve bu Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına tabi olarak çalışanlardan ay içerisinde otuz günden eksik prim ödeme gün sayısı bulunanlardan maddedeki diğer şartları da taşıyan kişilerin bakmakla yükümlü olunan kişi statülerinin devam edecek. Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan düzenleme ile GSS primlerinin 30 güne tamamlanması zorunluluğu esnetildi (Bkz. Artık Herkes GSS Primlerini 30 Güne Tamamlamak Zorunda Değil)

– 61 inci maddeyle 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinde yapılan düzenleme uyarınca; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına girmese dahi atış, tatbikat veya diğer ateşli silah yaralanmaları nedeniyle malul olan vazife ve harp malullerinin de sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez, protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçler herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanacak.

– Kanunun 80 inci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu; kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda Ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı ya da birlikte sahip olan ve proje bazında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlar için; kurumlar ve gelir vergisi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, arsa temini, enerji ve kredi desteği yanında; 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde yer alan prime esas kazanç alt sınırına bağlı kalınmaksızın 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesinin karşılanmasına, yatırım için özel önem taşıyan belirlenen sayıda her bir nitelikli personel için 5 yılı geçmemek üzere, asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katına kadar ücret desteği verilmesine karar verebilecek. (isvesosyalguvenlik.com)