Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 69-Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme

69-Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme; gemi aşçılarının meslekî ehliyet diplomalarına ilişkin bazı önerilerin kabulüne karar verilerek ve bu önerilerin bir uluslararası sözleşme şeklini alması gerektiği düşünülerek hazırlanmıştır.

Sözleşmenin;

– 1 inci maddesinde bu sözleşmenin kamu veya özel şahıslar mülkiyeti altında bulunup, ticaret maksadıyla yük veya insan taşımaya tahsis edilmiş denizaşırı sefer yapan bütün gemilere uygulanacağı,  2 nci maddesinde gemi aşçısı tabirinin tanımı yapılmış, 3 üncü maddesinde gemi aşçılığı yapabilecek ehliyette olduğuna dair ehliyet diplomasına sahip olmayanların bu sözleşmenin uygulandığı bir gemide gemi aşçısı olarak istihdam edilemeyeceği, 4 üncü maddesinde yetkili makamın meslekî sınavlar yapılması ve ehliyet diploması verilmesi konusunda gerekli düzenlemeleri yapacağı, 5 inci maddesinde sözleşmenin yürürlüğe girme tarihinden itibaren üç yılı aşmamak üzere belirli bir süre geçtikten sonra hüküm ifade edeceği, 6 ncı maddesinde yetkili makamın isterse başka ülkelerde verilmiş diplomaları tanıyabileceği, 7 nci maddesinde sözleşmenin nasıl onaylanacağı, sözleşmenin hangi andan itibaren ülkeler için bağlayıcı olacağı, devam eden maddelerde genel hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz