Anasayfa / Bilgi / 7020 Sayılı Kanun Borç Yapılandırmasının Ayrıntıları ve Şartları

7020 Sayılı Kanun Borç Yapılandırmasının Ayrıntıları ve Şartları

Sponsorlu Bağlantılar

27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 7020 sayılı Kanunla başta Maliye’ye olan vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçları olmak üzere kapsamlı bir borç yapılandırma imkanı daha getirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve diğer borçların yapılandırılmasıyla ilgili ayrıntıları Kurum yayımladığı 2017/21 sayılı Genelgesinde açıkladı. Söz konusu Kanun ve Genelgeye yeni borç yapılandırmasının ayrıntıları aşağıda yer almaktadır.

– 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ait olup tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları ile takip ve tahsili Kuruma verilmiş olan alacaklar yapılandırma kapsamına girecek. Bundan önceki en son yapılandırma 19 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6736 sayılı Kanunla getirilmiş ve 30 Haziran 2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) olan borçlar yapılandırma kapsamına alınmıştı. (Bkz. SGK 6736 Borç Yapılandırmasının Kapsamını Genişletti)

Kapsama Giren Borçlar

– Yapılandırma kapsamına; özel ve kamu sektörüne ait işveren prim borçları, 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalılarının prim borçları, tahsil imkanı ortadan kalkmamış (ödeme süresi geçtiği için hizmeti silinmemiş) isteğe bağlı sigorta prim borçları, sosyal güvenlik destek primi borçları, 2017/Mart ayı sonuna kadar bitirilmiş olan özel bina inşaatı ve ihale konusu işlere ait 27/5/2017 tarihinden önce işverene tebliğ edilmiş eksik işçilik prim borçları, 2017/Mart ayı sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin olup 31/8/2017 tarihine kadar tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan idari para cezaları, Kurumca takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 27/5/2017 tarihinden önce asılları önce ödenmiş kapsama giren alacakların, 27/5/2017 tarihi itibariyle ödenmemiş fer’ileri, ek 5 ve ek 6 kapsamında sigortalı olanların prim borçları, 2925 SSK tarım sigortasına ait prim borçları, iş kazası – meslek hastalığı veya başka nedenlerle Kurumun kişilere rü’cu etmesi nedeniyle ortaya çıkan alacaklardan 27/5/2017 tarihine kadar davası sonuçlandığı ve tahakkuk ettiği halde bu tarih itibariyle ödenmemiş olan alacaklar yapılandırma kapsamına girmektedir.

–  GSS prim borçları ise 6824 sayılı Kanunla yapılandırma imkanı getirilmiş olup, halen başvuru süresi devam ettiğinden, bu Kanun kapsamına alınmamıştır. (Bkz. 6824 sayılı Kanunla GSS Borçlularına Tanınan Yeni Haklar)

Başvuru Şartları ve Süresi

– Bu yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin Kurumca hazırlanan başvuru formu ile 30 Haziran 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Kurumun ilgili müdürlüğüne şahsen veya postayla başvurmaları ya da aynı gün saat 23:59’a kadar e-sigorta (e-bildirge) sisteminden başvuruda bulunmamaları gerekiyor. Postayla gönderilen başvuru evrakı Kuruma 30 Haziran 2017 tarihinden sonra ulaşsa da taahhütlü, başvuru evrakı 30 Haziran 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar iadeli taahhütlü, acele posta servisi, PTT Alo Post veya PTT yoluyla postaya verilmişse süresinde başvuru yapılmış sayılır.

Yapılandırma ve Taksitlendirme Şartları

– Daha önceki yapılandırmalarda olduğu gibi yapılandırma kapsamına giren borcun anaparası aynen kalacak, gecikme zammı ve cezası (faizi) silinecek, bunun yerine borcun ödeme süresinin dolduğu tarihten 27/5/2017 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim (enflasyon) oranı esas alınarak hesaplanacak tutar anaparaya eklenecek yapılandırma kapsamına girecek borç tutarı hesaplanacak. İdari para cezalarında ise anaparanın yarısı (yüzde 50’si) silinecek, kalan yarısı için aynı şekilde enflasyon Yİ-ÜFE aylık değişim (enflasyon) oranı esas alınarak hesaplanacak tutar bu miktara eklenerek yapılandırma kapsamına girecek hesaplanacak.

– Hesaplanan borç tutarı peşin olarak ödenebileceği gibi, iki ayda bir ödemeli taksitler olarak 6, 9, 12 veya 18 taksit halinde ödenebilecek. Taksitle ödeme halinde hesaplanmış olan borç tutarına taksit sayısına göre ayrıca faiz eklenecek.

– Kaç taksit yapılırsa yapılsın fark etmez, ilk taksit en geç 31 Ağustos 2017 tarihinde ödenecek.

– 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olan borçların henüz ödenmemiş kısımları da bu istenilmesi halinde bu yapılandırmaya dahil edilebilecek.

– Ödeme süreleri Ekim, Kasım, Aralık aylarına ertelenmiş olan 2016/Aralık, 2017/Ocak ve 2017/Şubat aylarına ait prim borçları yapılandırma kapsamına girmemektedir. Aynı şekilde 6111, 6552 ve 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış olup taksit ödemeleri devam eden borçlar da bu yapılandırma kapsamına girmemektedir.

– Yapılandırma kapsamına alınan borçlara ait ilk ikisinin süresinde ve tam olarak ödenmemesi veya bir takvim yılı içerisinde peş peşe veya ayrı ayrı iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmemesi ya da çok zor durumda olma süresi hariç taksitlerin ödenme süresi içerisinde ödenmesi gereken cari primlerin ödenmemesi halinde yapılandırma bozulacak. (isvesosyalguvenlik.com)