Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 77-Çocukların ve Gençlerin Sanayide İşe El Verişlilikleri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi Tutulmaları Hakkında Sözleşme

77-Çocukların ve Gençlerin Sanayide İşe El Verişlilikleri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi Tutulmaları Hakkında Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme; çocukların ve gençlerin sanayide istihdama elverişlilikleri ile ilgili sağlık muayenesine tabi tutulmaları hakkında bazı hükümler içermektedir.

Sözleşmenin;

– Genel Hükümler başlıklı Birinci Bölümünün; 1 inci maddesinde sözleşmenin hangi işyerlerine ve kimlere uygulanacağı, 2 nci maddesinde çocuklar ve 18 yaşından aşağı olan gençlerin ancak çalıştırılacakları işe elverişli oldukları esaslı bir sağlık muayenesi sonucunda kabul edildiği takdirde sanayide işe alınabileceği, 3 üncü maddesinde çocukların işe alınıp alınmamaları ile ilgili olarak yapılacak sağlık kontrolleri, 4 üncü maddesinde tehlikeler arz eden mesleklerde sağlık muayenesinin hangi yaşa kadar yapılacağı, 5 inci maddesinde sağlık muayenelerinin ücretsiz ve masrafsız olacağı, 6 ncı maddesinde yapılan sağlık muayenesi sonucunda işe elverişli olmadığı tespit edilenlerle ilgili olarak yapılacak işlem ve alınacak tedbirler, 7 nci maddesinde sağlık muayenelerine ait belgelerin saklanacağı ve teftiş sırasında ibraz edileceği,

– Bazı Ülkeler İçin Özel Hükümler başlıklı İkinci Bölümünün; 8 inci maddesinde bazı ülkelerde  sözleşmeden muaf tutulabilecek yerler bulunması halinde yapılacak işlemler, 9 uncu maddesinde sözleşmenin imzalanmasından önce işe alınanlarla ilgili olarak konulacak yaş sınırlaması, 10 uncu maddesinde sözleşmenin Hindistan’da uygulanmasıyla ilgili hükümler,

– Üçüncü Bölümünde Son Hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz