Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 80-Son Maddelerin Değiştirilmesi Hakkında Sözleşme

80-Son Maddelerin Değiştirilmesi Hakkında Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme; ilk yirmi sekiz toplantıda kabul edilen sözleşmelerle, bazı kayıt ve tescil görevlerinin bundan sonra yerine getirilmesini sağlamak ve Milletler Cemiyetinin feshi ve Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Statüsünün tadili dolayısıyla daha önce kabul edilmiş olan sözleşmelerde tadil ve değişiklik yapılması konusunda hükümler içermektedir.

Sözleşmenin;

– 1 inci maddesinde Milletlerarası Çalışma Konferansınca ilk yirmi beş toplantıda kabul edilen sözleşmelerin metinlerinde yapılacak değişiklikler, 2 nci maddesinde Milletlerarası Çalışma Konferansınca ilk on sekiz toplantıda kabul edilmiş bulunan sözleşmelerin metinlerinde yapılacak değişiklikler, 3 üncü maddesinde Milletlerarası Çalışma Konferansınca ilk yirmi sekiz toplantıda kabul edilmiş bulunan sözleşmelerin onay belgelerinde yapılacak değişiklikler, 4 üncü maddesinde sözleşmenin nasıl imzalanacağı, 5 inci maddesinde sözleşmenin kesin olarak onanmasına ait onay belgelerinin Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderileceği, 6 ncı maddesinde bu sözleşme yürürlüğe girer girmez ilk yirmi sekiz toplantıda kabul edilmiş bulunan sözleşmelerin değiştirilmiş metinlerinin hazırlanacağı, 7 nci maddesinde değiştirilen sözleşmelerin onamalara açık olacağı, sonraki maddelerde genel hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz