Anasayfa / Mevzuat / U.A. Sözleşmeler / 87-Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme

87-Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme

Sponsorlu Bağlantılar

Sözleşme; çalışanların durumunun iyileştirilmesini ve barışın sağlanmasını mümkün kılacak yollar arasında örgütlenme özgürlüğü ilkesini vurgulamakta, sendika özgürlüğü ve örgütlenme hakkının korunması konusunda çeşitli hükümler içermektedir.

Sözleşmenin;

– Örgütlenme Özgürlüğü başlıklı Birinci Bölümünün; 1 inci maddesinde sözleşmeyi onaylayan ülkelerin üstlenmiş sayılacağı yükümlülükler, 2 nci maddesinde çalışanlar ve işverenlerin herhangi bir ayırım yapılmaksızın önceden izin almadan istedikleri kuruluşları kurma ve istedikleri kuruluşa üye olma hakkına sahip oldukları, 3 üncü maddesinde çalışanların ve işverenlerin örgütlenme konusunda sahip oldukları genel haklar, 4 üncü maddesinde işçi ve işveren örgütlerinin yönetsel yoldan feshedilme veya faaliyetten men edilmeye tabi tutulamayacağı, 5 inci maddesinde çalışanların ve işveren örgütlerinin federasyon ve konfederasyon kurma ve bunlara üye olma konusunda sahip olduğu haklar, 6 ncı maddesinde 2, 3 ve 4 üncü maddelerin uygulanacağı durumlar, 7 nci maddesinde işçi ve işveren örgütleriyle bunların federasyon ve konfederasyonlarının tüzel kişilik kazanmaları konusunda sınırlandırma getirilemeyeceği, 8 inci maddesinde çalışan ve işveren örgütlerinin herkes gibi yasalara uymak zorunda olduğu, 9 uncu maddesinde sözleşmede öngörülen güvencelerin silahlı kuvvetlere ve polis mensuplarına ne ölçüde uygulanacağının ulusal mevzuatla belirleneceği, 10 uncu maddesinde örgüt teriminin tanımı,

– Örgütlenme Hakkının Korunması başlıklı İkinci Bölümünün; 11 inci maddesinde örgütlenme hakkının serbestçe kullanılması için ülkelerin alması gereken tedbirler,

– Üçüncü Bölümünde Çeşitli Hükümler,

– Dördüncü Bölümünde Son Hükümler,

düzenlenmiştir.

Sözleşme Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz